Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, ngày 23-06-2015, 10:31
1 ĐC Hoàng Việt Phương Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
2 ĐC Trần Hồng Luyến Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện
3 ĐC Hà Minh Quang Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
4 ĐC Bế Thị Lĩnh UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
5 ĐC Nguyễn Nam Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
6 ĐC Đỗ Xuân Trường UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
7 ĐC Nguyễn Vân Hải UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an Huyện
8 ĐC Nguyễn Mạnh Cường UVBTV Huyện uỷ, CHT BCH Quân sự huyện
9 ĐC Phạm Kiên Cường UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
10 ĐC Triệu Hồng Quang UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
11 ĐC Nguyễn Mạnh Thuấn UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
12 ĐC Linh Văn Trung UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân v Chủ tịch UBMTTQ huyện
14 ĐC Vũ Hồng Xuân Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
15

ĐC Nguyễn Hữu Phương

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

17 ĐC Lưu Văn Khang Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai
18 ĐC Trần Đình Nghi Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ
19 ĐC Lê Quang Toàn Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Lao động TBXH
20 ĐC Nguyễn Duy Vịnh Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế
21 ĐC Hoàng Thanh Cảnh Huyện uỷ viên, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện
22 ĐC Trần Quyết Cường Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ
23 ĐC Phạm Văn Dương Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện
24 ĐC Nguyễn Xuân Hùng Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
25 ĐC Vũ Mạnh Cường    Huyện ủy viên, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ  
26 ĐC Nịnh Văn Quân Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê
27 ĐC Phạm Anh Sơn Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
28 ĐC Trần Giang Tuyên Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy
39 ĐC Trần Thị Tuyết Mai Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bằng
30 ĐC Hoàng Thị Tiến Huyện uỷ viên, Trưởng phòng GD ĐT huyện
31 ĐC Ma Văn Hùng Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi
32 ĐC Tạ Văn Tình Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp
33 ĐC Trần Anh Tuấn Huyện ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện
34 ĐC Lê Thị Hoa Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
35 ĐC Đương T.Ngọc Huyền Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
36 ĐC Đặng Phi Trường Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
37 ĐC Nguyễn Anh Tuấn Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện
38 ĐC Hoàng Thị Chuyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện
39 ĐC Phạm Công Nguyên  Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện 
40 ĐC Phùng Quang Bình Huyện ủy viên,Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện
41 ĐC Nguyễn Đình Tứ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh