Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, ngày 23-06-2015, 10:31
1 ĐC Hoàng Việt Phương Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
2 ĐC Phạm Kiên Cường Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đ/c Phạm Ninh Thái Phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
4 Đ/c Đỗ Xuân Trường UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
5 ĐC Nguyễn Mạnh Thuấn UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 ĐC Lê Quang Toàn UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
7 ĐC Nguyễn Nam UV BTV Huyện uỷ, Trưởng cơ quan UBKT -Thanh tra Huyện
8 ĐC Lê Thị Hoa UV BTV Huyện uỷ, Thủ trưởng Cơ quan Khối Dân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
9 ĐC Chu Quang Trung  Uỷ viên BTV, Trưởng Công an Huyện 
10

ĐC Nguyễn Hữu Phương

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

11 ĐC Vũ Hồng Xuân Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
12 Phùng Quang Bình Huyện ủy viên,Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện
13 ĐC Nguyễn Duy Vịnh Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế
14 ĐC Hoàng Thanh Cảnh Huyện uỷ viên, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện
15 ĐC Trần Quyết Cường Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ
16 ĐC Phạm Văn Dương Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện
17 ĐC Nguyễn Xuân Hùng Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
18 ĐC Vũ Mạnh Cường    Huyện ủy viên, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ  
19 ĐC Nịnh Văn Quân Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê
20 ĐC Phạm Anh Sơn Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
21 ĐC Trần Giang Tuyên Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy
22 ĐC Trần Thị Tuyết Mai Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bằng
23 ĐC Hoàng Thị Tiến Huyện uỷ viên, Trưởng phòng GD ĐT huyện
24 ĐC Ma Văn Hùng Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi
25 ĐC Tạ Văn Tình Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp
26 ĐC Trần Anh Tuấn Huyện ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện
27 ĐC Đương T.Ngọc Huyền Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
28 ĐC Đặng Phi Trường Huyện ủy viên,Phó trưởng cơ quan UBKT -Thanh tra Huyện
29 ĐC Nguyễn Anh Tuấn Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện
30 ĐC Hoàng Thị Chuyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện
31 ĐC Phạm Công Nguyên  Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện 
32 ĐC Lưu Văn Khang Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai
33 ĐC Nguyễn Đình Tứ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh
34 ĐC Ngô Thị Thu Thủy Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện
35 ĐC Dương Thị Tú Anh Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
36 ĐC Đinh Khắc Hùng Huyện ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện