Ban chấp hành huyện Yên Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba, ngày 23-06-2015, 10:31
1 ĐC Hoàng Việt Phương Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy
2 ĐC Trần Hồng Luyến Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện
3 ĐC Hà Minh Quang Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
4 ĐC Phạm Thành Chung UV BTV, Trưởng BTG Huyện uỷ
5 ĐC Bế Thị Lĩnh UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
6 ĐC Nguyễn Nam Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
7 ĐC Đỗ Xuân Trường UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
8 ĐC Nguyễn Vân Hải UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an Huyện
9 ĐC Nguyễn Mạnh Cường UVBTV Huyện uỷ, CHT BCH Quân sự huyện
10 ĐC Phạm Kiên Cường UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
11 ĐC Triệu Hồng Quang UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
12 ĐC Nguyễn Mạnh Thuấn UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy
13 ĐC Linh Văn Trung UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện
14 ĐC Vũ Hồng Xuân Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
15

ĐC Nguyễn Hữu Phương

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

16 ĐC Kim Ngọc Điệp Huyện uỷ viên, Chánh VP HĐND & UBND 
17 ĐC Lưu Văn Khang Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai
18 ĐC Trần Đình Nghi Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ
19 ĐC Lê Quang Toàn Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Lao động TBXH
20 ĐC Nguyễn Duy Vịnh Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế
21 ĐC Hoàng Thanh Cảnh Huyện uỷ viên, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện
22 ĐC Trần Quyết Cường Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ
23 ĐC Phạm Văn Dương Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện
25 ĐC Nguyễn Xuân Hùng Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
26 ĐC Vũ Mạnh Cường    Huyện ủy viên, Phó Trưởng BTC Huyện uỷ  
27 ĐC Nịnh Văn Quân Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhữ Khê
28 ĐC Phạm Anh Sơn Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
29 ĐC Trần Giang Tuyên Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy
30 ĐC Trần Thị Tuyết Mai Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bằng
31 ĐC Hoàng Thị Tiến Huyện uỷ viên, Trưởng phòng GD ĐT huyện
32 ĐC Ma Văn Hùng Huyện uỷ viên, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi
33 ĐC Tạ Văn Tình Huyện ủy viên, Phó trưởng ban hỗ trợ KDNN
34 ĐC Trần Anh Tuấn Huyện ủy viên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện
35 ĐC Lê Thị Hoa Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện
36 ĐC Đương T.Ngọc Huyền Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
37 ĐC Ma Thị Thao Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Sơn
38 ĐC Đặng Phi Trường Huyện ủy viên, BT Đảng ủy xã Thắng Quân
39 ĐC Nguyễn Anh Tuấn Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện
40 ĐC Hoàng Thị Chuyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện
41 ĐC Phạm Công Nguyên  Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính huyện 
42 ĐC Phùng Quang Bình Huyện ủy viên,Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện
43 ĐC Nguyễn Đình Tứ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh