Ban thường vụ Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:21

Đ/C Trần Hồng Luyến
Phó Bí thư Thường trực

Đ/C Hoàng Việt Phương
Bí thư 

 


Đ/c Phạm Kiên Cường
Uỷ viên

Đ/C Đỗ Xuân Trường
Ủy viên

Đ/c Triệu Hồng Quang
Uỷ vên


Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Ủy viên

 

 

 

Đ/C Nguyễn Nam
Ủy viên

Đ/C Nguyễn Mạnh Cường
Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Vân Hải
Ủy viên


Đ/c Linh Văn Trung
Uỷ viên