Ban thường vụ Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:21

  

Đ/c Phạm Kiên Cường
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện

Đ/C Hoàng Việt Phương
Bí thư


Đ/C Phạm Ninh Thái
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện


Đ/C Đỗ Xuân Trường
Uỷ viên


Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Ủy viên


Đ/C Nguyễn Nam
Ủy viên


Đ/c Lê Quang Toàn
Ủy viên

 


Đ/c Lê Thị Hoa
Ủy viên

Đ/c Chu Quang Trung
Ủy viên