Ban thường vụ Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ ba, ngày 07-07-2015, 15:21

Đ/C Trần Hồng Luyến
Phó Bí thư Thường trực

Đ/C Hoàng Việt Phương
Bí thư 

Đ/C Hà Minh Quang
Phó Bí thư 

Đ/C Đỗ Xuân Trường
Ủy viên

Đ/C Bế Thị Lĩnh
Ủy viên

Đ/C Phạm Thành Chung
Ủy viên

Đ/C Nguyễn Nam
Ủy viên

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Vân Hải
Ủy viên

Đ/C Nguyễn Mạnh Cường
Ủy viên


Đ/c Phạm Kiên Cường
Uỷ viên


Đ/c Triệu Hồng Quang
Uỷ viên

Đ/c Nguyễn Mạnh Thuấn
Uỷ viên

Đ/c Linh Văn Trung
Uỷ viên