Các đơn vị trực thuộc Huyện ủy Yên Sơn

Thứ tư, ngày 24-06-2015, 15:14

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/C Bế Thị Lĩnh
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/C Vũ Mạnh Cường
Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/C Nhữ Hùng Thông
Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
 

2. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Đ/C Nguyễn Nam
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đặng Phi Trường

Phó Chủ nhiệm ỦBKT Huyện ủy

 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đ/C Phạm Thành Chung
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đ/C Nguyễn Quang Thắng
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

4. Ban Dân vận Huyện ủy

Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trọng Văn Vĩnh
Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

5. Văn phòng Huyện ủy

Đ/C Trần Giang Tuyên
Chánh văn phòng huyện ủy

Đ/C Đỗ Văn Tuấn
Phó chánh văn phòng huyện ủy