Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 12-06-2015, 07:51

Đ/C Trần Hồng Luyến
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c Hoàng Việt Phương
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy Yên Sơn

Đ/C Hà Minh Quang
Phó Bí thư Huyện ủy