Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 12-06-2015, 07:51


Đ/c Phạm Kiên Cường
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Đ/c Phạm Ninh Thái
Bí thư Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn