Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 12-06-2015, 07:51


Đ/c Phạm Kiên Cường
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Đ/c Hoàng Việt Phương
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy Yên Sơn

Đ/C Phạm Ninh Thái
Phó Bí thư Huyện ủy