Ủy ban nhân dân

Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ bẩy, ngày 13-06-2015, 06:08

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/C Phạm Anh Sơn
Trưởng phòng

Đ/C Nguyễn Đức Cường
Phó Trưởng phòng

Đ/C Phạm Hồng Nghĩa
Phó Trưởng phòng

Đ/C Đỗ Xuân Hải
Phó Trưởng phòng

2. Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn

Đ/C Trần Đình Nghi
Trưởng phòng

 

3. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Yên Sơn

Đ/C Lê Quang Toàn
Trưởng phòng

Đ/C Hà Quốc Trung
Phó trưởng phòng

 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 


Đ/C Nguyễn Thị Thu Lan

Phó Trưởng phòng

 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Đ/C Nguyễn Đắc Tiến
Trưởng phòng

   

6. Phòng Dân tộc

Đ/C Trần Thị Bình Phước
Trưởng phòng

   

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/C Hoàng Thị Chuyên
Trưởng phòng

Đ/C Trần Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng phòng

Đ/C Đỗ Văn Oánh
Phó Trưởng phòng

 

8. Thanh tra huyện

Đ/C Nguyễn Anh Tuấn
Chánh thanh tra

Đ/C Bế Văn Long
Phó Chánh thanh tra

 

9. Phòng Y tế

Đ/C Trịnh Văn Thuật
Trường phòng

   

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/C Hoàng Thị Tiến
Trưởng phòng

Đ/C Lê Hoàng Anh
Phó trưởng phòng

Đ/C Hoàng Minh Hải
Phó trưởng phòng


Đ/C Vũ Thị Hải Yến
Phó trưởng phòng