Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 12-06-2015, 11:29

Đ/C Đỗ Xuân Trường
Phó chủ tịch UBND huyện

Đ/C Phạm Ninh Thái 
Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đ/C Nguyễn Hữu Phương
Phó chủ tịch UBND huyện