Yên Sơn ước hẹn

Thứ năm, ngày 03-09-2015, 17:32
Audio không hợp lệ
Sáng tác: Nguyễn Đình San - Biểu diễn: Song ca nam nữ

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Tuyên Quang đăng toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Giải bóng chuyền hơi chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Ngày 17/10, tại UBND xã Tứ Quận, Liên đoàn lao động huyện Yên Sơn phối với Trung tâm Văn hoá Truyền thông và Thể thao huyện tổ chức Giải bóng chuyền hơi cán bộ, đoàn viên công đoàn năm 2020 chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Chiến sỹ công an điển hình tiên tiến

Là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, Trung úy Ngô Trịnh Đình Trọng, Phó trưởng công an xã Kim Quan đã có nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.