Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XX

Thứ sáu, ngày 23-10-2020, 15:19
Sáng ngày 22/10/2020 tại Nhà Văn hoá xã Nhữ Hán, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Đảng uỷ xã Nhữ Hán tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XX mở tại Đảng bộ xã Nhữ Hán.

Tham dự Bế giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhữ Hán cùng 59 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XX.


Đ/c Nguyễn Mạnh Thuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
iám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu tại Lễ bế giảng.

Lớp học được tổ chức từ ngày 26/5 đến ngày 04/9/2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình học. Qua 18 chuyên đề giảng dạy, 01 báo cáo chuyên đề lịch sử đảng bộ của địa phương và đi nghiên cứu thực tế, các học viên đã được giảng viên cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó giúp học viên trang bị cho mình thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.
Cuối khoá học, 59 học viên đã được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị, trong đó: Loại giỏi: 03/59 học viên, chiếm  5,1 %; loại khá: 54/59  học viên, chiếm 91,5 %; loại trung bình: 02/59 học viên,  chiếm  3,4 %. Khen thưởng 04 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Đặng Huyền

Xã Chiêu Yên tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, ngày 18/11/2020 xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020.

Chiến sỹ công an điển hình tiên tiến

Là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, Trung úy Ngô Trịnh Đình Trọng, Phó trưởng công an xã Kim Quan đã có nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.