Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ năm, ngày 04-01-2018, 16:32
Ngày 4-1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp năm 2018 tại điểm cầu Tuyên Quang. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. 
                                       Ảnh: Trần Liên

Năm 2017, GDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 36,37 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã và 43 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại tỉnh ta, năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 7.734,7 tỷ đồng; có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 23 xã...

Năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 2,8-3%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 37-38 tỷ USD; 37% số xã và 52 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và các đại biểu chứng kiến các tổ chức hội
ký kết giao ước thi đua năm 2018​​.  Ảnh: Thu Hương

Dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội Người cao tuổi tỉnh năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị tổ chức hội người cao tuổi các cấp cần tiếp tục tuyên truyền Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao, gương sáng”; tiếp tục thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; duy trì chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”…, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của công tác hội; lựa chọn những cơ sở hội đủ điều kiện để xây dựng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các hội cơ sở quan tâm xây dựng các loại quỹ hội, chú trọng tham mưu xây dựng “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, đặc biệt là các xã chưa xây dựng được quỹ; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của xã hội trong việc tự giác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh
 dự hội nghị triển khai công tác quân sự quốc phòng năm 2018.  Ảnh: Đăng Ninh

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai toàn diện và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân... Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn phát triển kinh tế - văn hóa xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các tình huống không để bị động bất ngờ, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp thiết thực, hiệu quả; Thực  nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.                 

Theo TQĐT

Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Xã Trung Môn (Yên Sơn) là 1 trong 7 xã điểm của tỉnh về đích nông thôn mới năm 2017. Xã có diện tích tự nhiên hơn 1.195 ha, dân số gần 8.400 người, sinh sống tập trung tại 17 thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân nhận thức rõ ý nghĩa, lợi ích xây dựng nông thôn mới.

Quý Quân thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số sinh hoạt hội

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực... là những hoạt động nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số của Hội Phụ nữ xã Quý Quân (Yên Sơn). Qua đó, giúp chị em phát huy nội lực để xóa nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.