Chỉ huy nói đi đôi với làm

Thứ hai, ngày 06-05-2019, 10:43
Trong 2 năm liền 2017, 2018, Thiếu tá Bùi Tiến Chung (trong ảnh), Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Yên Sơn là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2018, anh được đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng. Kết quả có được là cả quá trình anh đã phấn đấu, rèn luyện trong học tập và làm theo gương Bác.

 Luôn nỗ lực trau dồi phẩm chất đạo đức và ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, năm 2017, Thiếu tá Bùi Tiến Chung đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện năm 2017 cho tất cả các đối tượng, đúng hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm tính khoa học. Đồng thời, anh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, kết quả đạt loại khá, giỏi. Công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của các cơ sở phân công và kịp thời đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị, cơ sở đạt hiệu quả cao. Trong năm 2017, anh đã trực tiếp tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận dự bị động viên, ổn định tổ chức biên chế. Anh cũng trực tiếp quản lý, huấn luyện đơn vị các nội dung phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện có 1 phần thực binh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  Năm 2018, với cương vị là Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, anh cùng với chỉ huy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm bắt chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay tại cơ sở. Trong năm, anh đã tham mưu cho Chỉ huy đơn vị tổ chức lực lượng dân quân, tự vệ tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng được 854 lượt.

Đối với công tác huấn luyện, anh đã phân công cho từng đồng chí cán bộ soạn giảng giáo án, bài giảng theo từng nội dung và thông qua trước khi thực hành huấn luyện; chỉ đạo việc tu sửa thao trường huấn luyện, vật chất đảm bảo cho tập huấn, huấn luyện, bổ sung bia, bảng, mô hình học cụ các loại. Anh trực tiếp tham gia cùng với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực quân số đạt 98,5%, kiểm tra 76,6% khá, giỏi. 42/42 đơn vị dân quân, tự vệ củng cố và làm mới mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng với 2.000 bia, bảng các loại, 240 gậy. 

Anh đã trực tiếp tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đổi mới phương pháp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Đồng thời trực tiếp tham gia hướng dẫn các xã Phú Thịnh, Tân Long, Trung Minh, Tiến Bộ, Trung Môn, Lực Hành tổ chức và thực hành diễn tập sát thực tế đạt được yêu cầu, mục đích đề ra. Trên cương vị của mình, anh đã chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị 1 số nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị cùng Trung đoàn 192, Sư đoàn 355/QK2. Không chỉ trực tiếp huấn luyện và tham gia cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo các lực lượng làm công tác chuẩn bị và phối hợp, hiệp đồng các cơ quan, đơn vị thực hành diễn tập, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị, phương tiện kỹ thuật. 

Thiếu tá Bùi Tiến Chung chia sẻ, anh luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, để anh tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao vai trò của người cán bộ chỉ huy trong thực hiện mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

Theo TQĐT

Phát huy hiệu quả nguồn vốn phát triển các mô hình kinh tế

Phòng Giao dịch Trung Môn (Yên Sơn) thực hiện nhiệm vụ đầu tư tín dụng trên địa bàn 9 xã, gồm: Hoàng Khai, Kim Phú, Trung Môn, Chân Sơn, Thái Bình, Tiến Bộ, Phú Thịnh, Tân Long, Tân Tiến. Thời gian qua, phòng tập trung cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giúp nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huy động sức dân làm đường bê tông nông thông

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã huy động được sự vào cuộc tích cực của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn. Từ đó, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo cho nông thôn mới, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ghi nhận tại xã Tứ Quận.

Hiệu quả từ các mô hình tự quản ở khu dân cư

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Sơn có 28/31 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng các mô hình tự quản. Toàn huyện hiện có 134 mô hình tự quản, trong đó có 87 mô hình về vệ sinh môi trường, 36 mô hình về an ninh trật tự, 10 mô hình về sáng xanh, 1 mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa