"Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới ở Tân Tiến

Thứ tư, ngày 16-09-2020, 15:46
Tân Tiến là một trong những xã phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020 của huyện Yên Sơn. Để đạt được mục tiêu đó một trong những giải pháp đang được xã tích cực triển khai thực hiện đó là phát huy vai trò của các điển hình “Dân vận khéo” tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí của chương trình.

Nhân dân thôn 5, xã Tân Tiến làm đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa.

Tại thôn 5 xã Tân Tiến, những ngày này, cán bộ đảng viên trong thôn đang tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, cùng với sự đầu tư của nhà nước về xi măng để hoàn thành trên 300m đường bê tông vào khu sản xuất của thôn. Chị Nguyễn Thị Hoàn, Bí thư Chi bộ thôn 5 xã Tân Tiến chia sẻ: Để nhận được sự đồng tình ủng hộ của gần 150 hộ dân trong thôn, Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn tích cực tuyên truyền vận động để bà con nhân dân hiểu được lợi ích thiết thực của chương trình từ đó tự nguyện đóng góp sức người sức của hoàn thành tiêu chí đường giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 12 tiêu chí. 07 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Y tế; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm. Để đạt được các tiêu chí này, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp thì cần có sự đồng tâm lớn của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho các cán bộ, đảng viên vận dụng tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là xã đã vận động những người có uy tín trong khu dân cư đầu tầu, gương mẫu làm trước để người dân noi theo. Đồng thời sâu sát cơ sở, vận động theo phương pháp mưa dầm thấm sâu từ đó tạo thành khối đại đoàn kết, cùng phấn đấu thực hiện xây dựng gia đình, thôn bản ấm no, sạch đẹp. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay nhận thức của người dân ở Tân Tiến đã được nâng lên rõ nét, người dân đã chủ động, tích cực vào cuộc để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của mình như: Phát triển  sản xuất nông lâm nghiệp để giảm nghèo thực hiện tiêu chí thu nhập; chỉnh trang nhà cửa đạt chuẩn; bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn gắn với công tác vệ sinh, khơi thông rãnh thoái nước, thực hiện thắp sáng đường quê, làm đường hoa, sửa chữa công trình vệ sinh,...

Vùng quê Tân Tiến đang từng ngày thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên... tin tưởng rằng xã Tân Tiến sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng mục tiêu đã đề ra./

Đặng Huyền

“Kỳ tích” nông thôn mới

Đường làng, ngõ xóm phong quang, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao... Đó là cảm nhận của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, khi họ được hưởng thành quả mà chính mình đã góp công xây dựng. Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Định hướng học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả

Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT trong đó có quy định hành vi không được làm là sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Vì vậy, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại trong lớp học nhằm phục vụ mục đích học tập, giáo dục và đào tạo ở bậc THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.