Gương Chủ tịch mặt trận xã Mỹ Bằng tiêu biểu.

Thứ sáu, ngày 05-07-2019, 13:37
Nhiều năm tham gia công tác Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn, là một tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

 ông Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng nhận giấy khen tại Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc huyện Yên Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Năm 1985, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Nguyễn Ngọc Thụ, tham gia công tác tại địa phương làm cán bộ kế toán HTX nông lâm nghiệp toán xã, chủ tich Hội Nông Dân xã. Năm 2014 làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông đã chủ động tham mưi cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức hoạt động giúp đỡ đoàn viên hội viên, tín chấp vay vốn, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quy hoạch, hình thành vùng chuyên canh cây chè với diện tích 670 ha, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa với các Mô hình về chăn nuôi gà sạch, chè bát tiên Mỹ Bằng, chè xanh Tháng 10, nhiều hộ gia đình cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 30.600.000đ tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2014. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ và các đoàn thể phối hợp với chính quyền vận động nhân dân chung tay, góp sức tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay nhân dân đóng góp 1.250 triệu đồng làm mới 5 nhà văn hóa gồm các thôn Tâm Bằng, Đồng Bao, Mỹ Bình, Đá Bàn 1, Đá Bàn 2, Hoàn thiện và đưa vào sử dụng 6.950 mét mương , trong đó có 3.000m được lắp ráp bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn,  đóng ngày công lao động qui tiền 3.300.000đ làm mới được 16.5 km đường bê tông, đưa tổng số đường bê tông toàn xã đến nay là 37, 6 km,  trồng và cải tạo 24,5 ha chè, trồng mới 150ha rừng. Cụ thể MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ và có hiệu quả đến từng khu dân cư về đường điện thắp sáng đường quê tại 19/25 thôn với số tiền đóng góp 960 triệu đồng, mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư: thôn 13.

Với những đóng góp đó cá nhân Ông Nguyễn Ngọc Thụ đã được các cấp khen thưởng, năm 2011 Đạt danh hiệu lao động tiên tiến, năm 2012 được UBND huyện tặng giấy khen, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, ông thực sự là tấm gương tiêu biểu của người cán bộ làm công tác Mặt trận được Đảng tin, dân mến.

Xuân Huê

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.

Lang Quán nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Những năm qua, bằng nhiều giải pháp của chính quyền địa phương cùng với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Lang Quán (Yên Sơn) đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân Nguyễn Văn Hùng, thôn 3 xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn

Sau hơn 10 năm đầu tư vốn, công sức cho mô hình kinh tế trồng rừng, trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia cầm, đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thôn 3 xã Tân Tiến đã phát xây dựng được trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.