Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 12 (mở rộng)

Thứ sáu, ngày 06-04-2018, 16:01
Sáng ngày 06/4, BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn khóa XXII đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XII (mở rộng).

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Bí thư các chi đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong quý I/2018, Huyện ủy Yên Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lĩnh vực phát triển kinh tế, đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích phát triển trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp. Trong quý đã tiến hành gieo cấy được 4.486 ha lúa xuân, đạt 105,3% KH vụ; Trồng được trên 432 ha rừng, đạt 13,4% KH. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các hạng mục công trình nhà máy chế biến gỗ Woodland, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giải phóng mặt bằng Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm; hoàn thiện đưa vào làm việc bộ phận giao dịch “Một cửa – Một cửa liên thông” của huyện. 3 tháng đầu năm Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 226 tỷ đồng, đạt 18,9% KH năm. Tổng thu ngân sách đạt trên 199,2 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 19,2 tỷ đồng, đạt 21,4% KH năm.


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy" cho 02 cá nhân.

Văn hóa, xã hội phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, các hoạt động tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt. Hoạt động của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.


Đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của BTV Huyện ủy
cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” .

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, năm 2018 vẫn còn có những hạn chế đó là: Kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã đạt còn thấp; kinh tế chưa phát triển mạnh; Công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số nơi chưa chặt chẽ. Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đặc biệt tập trung vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quý I, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.


Đồng chí Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của BTV Huyện ủy
cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục.

Tại hội nghị đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho 2 cá nhân. Huyện ủy Yên Sơn đã khen thưởng cho 7 chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017; 2 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. 

Đặng Huyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi trâu, bò vỗ béo liên kết giữa doanh nghiệp và hộ chăn nuôi.

Ngày 16/3/2019, huyện Yên Sơn đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ Ban chỉ đạo XDNTM, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hộ chăn nuôi trâu, bò tiêu biểu của xã Điểm XDMTM và xã XDNTM mẫu Thái Bình - Kim Quan đi thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo an toàn sinh học, theo chuỗi liên kết giữa Doanh nghiệp với hộ dân tại 2 xã Vinh Quang và Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa.