Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX

Thứ sáu, ngày 29-12-2017, 09:16
Trong 2 ngày 27 và 28/12/2017, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX.

Dự kỳ họp có các: đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan phòng ban, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, và các đại biểu HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX. Các đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Kiên Cường, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Vũ Hồng Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.


Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX.

Kỳ họp đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Năm 2017 dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, UBND huyện Yên Sơn đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng bình quân trong năm đạt 7,05%; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp trên 1.100 tỷ đồng đạt 100,1%KH; Tổng sản lượng lương thực trên 74.600 tấn, đạt 101,3% KH;  Thu ngân sách trên địa bàn 53,6 tỷ đồng, đạt 100,5% KH. Các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh được huyện Yên Sơn triển khai, thực hiện tốt đã tạo động lực cho phát triển kinh tế của huyện. Đến nay huyện đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trong năm, toàn huyện đã bê tông hóa được trên 34 km kênh mương, 14 km đường giao thông nội đồng, xây dựng 30 nhà văn hóa thôn bản theo Nghị quyết 03 HĐND tỉnh. Duy trì 3 xã Mỹ Bằng, Hoàng Khai, Nhữ Hán đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hai xã Kim Phú và Trung Môn đang trình UBND tỉnh kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai khẩn trương và có những bước chuyển tích cực. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp của huyện tại xã Thắng Quân, Lang Quán và Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm. 

Bên canh đó, huyện cũng vẫn còn có một số hạn chế đó là: Diện tích trồng chè, trồng mía nguyên liệu không đạt kế hoạch; Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai tại một số địa phương còn hạn chế. Cơ sở vật chất trạm y tế, trường học, nhà văn hóa 1 số xã đã xuống cấp. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác theo dõi, quản lý lao động trên địa bàn chưa thường xuyên, nhất là lao động tự do. Năm 2018, huyện Yên Sơn đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đồng thời phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách ngân sách địa phương năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; Báo cáo việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2017; Báo các việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018. Các báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát của thường trực HĐND, của các Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân năm 2017; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đều đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Sơn đã đạt được trong năm 2017, đồng thời các đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, vì vậy UBND huyện cần rà soát các chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII, để có giải pháp quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết vào cuối nhiệm kỳ 2020. Huyện cũng cần chủ động nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giám sát thu, chi ngân sách theo đúng luật định. 

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện giành nhiều thời gian các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và kiến nghị các vấn đề được cử tri quan tâm. Đã có 10 ý kiến thảo luận, 3 ý kiến chất vấn của các đại biểu tập trung vào  một số lĩnh vực: Khai thác khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Công tác cấp giấy CNQSDĐ; Quản lý thu chi tại các trường học; Công tác theo dõi, quản lý lao động trên địa bàn ...

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan như: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện Yên Sơn, và lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn… đã trả lời các ý kiến kiến nghị và chất vấn ngay tại kỳ họp.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua các Dự thảo Nghị quyết về: Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2018; Kế hoạch đầu tư các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2018; Phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hà Minh Quang trao giấy khen cho các đại biểu HĐND huyện
có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Tại kỳ họp, UBND huyện Yên Sơn đã khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân là đại biểu HĐND đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Sơn khoá XIX đã thành công tốt đẹp. 

Đặng Huyền

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).