Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX

Thứ sáu, ngày 13-07-2018, 05:58
Trong 2 ngày 11 và 12/7/2018, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 6.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh; các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan phòng ban, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, và các đại biểu HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX. Các đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Kiên Cường, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Vũ Hồng Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.


Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX

Tại kỳ họp đã thống qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 208 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu ngân sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác thông tin, tuyên truyền, hoạt động y tế, giáo dục thực hiện chính sách an sinh, xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm ổn định. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tiêu biểu như: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 35 nghìn tấn, đạt 104%KH; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp trên 471 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn 32,05 tỷ đồng, đạt 51,9% KH. Các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh được huyện Yên Sơn triển khai, thực hiện tốt đã tạo động lực cho phát triển kinh tế của huyện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã bê tông hóa được trên 12,8 km kênh mương, 9,4 km đường giao thông nội đồng, xây dựng 21 nhà văn hóa thôn bản theo Nghị quyết 03 HĐND tỉnh. Đôn đốc các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tại các xã Thái Bình, Phúc Ninh và Tiến Bộ. Các công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai khẩn trương và có những bước chuyển tích cực. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp của huyện tại xã Thắng Quân, Lang Quán và Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm xã Phú Lâm. 


Các đại biểu HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX thảo luận tại kỳ họp.

Bên canh đó, huyện cũng vẫn còn có một số hạn chế đó là: Diện tích trồng mía nguyên liệu không đạt kế hoạch; Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai tại một số địa phương còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số xã còn thiếu quyết tâm, quyết liệt. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ còn hạn chế.

6 tháng cuối năm 2018, huyện Yên Sơn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đồng thời phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo chi từ nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; báo cáo kết quả quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Các báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân 6 tháng đầu năm 2018; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 thời gian tới UBND huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. HĐND huyện, các ban HĐND huyện cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát đặc biệt là những vấn đề nổi cộm của xã hội từ đó góp phần cùng với toàn huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện tiếp tục giành nhiều thời gian các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và kiến nghị các vấn đề được cử tri quan tâm. Đã có 8 ý kiến thảo luận, 3 ý kiến chất vấn của các đại biểu tập trung vào  một số lĩnh vực: Xử lý rác thải Bảo vệ môi trường; Công tác cấp giấy CNQSDĐ; Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện; Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng điện và quản lý điện sinh hoạt...

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan như: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Điện lực Yên Sơn… đã trả lời các ý kiến kiến nghị và chất vấn ngay tại kỳ họp.

Đồng chí Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến kết luận của các đại biểu đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017.


Các đại biểu HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX viếng Đền thờ các anh hùng liệt sỹ.

 

Đặng Huyền

Lễ hội Chùa Phật Lâm Tuyên Quang Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 13/02, tức ngày mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019, đã diễn ra Lễ hội Chùa Phật Lâm, xuân Kỷ Hợi 2019. Đến dự Lễ khai mạc Lễ hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở nội vụ tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Vũ Hồng Xuân, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đảng ủy, Chính quyền xã Nhữ Hán, cùng đông đảo nhân dân trong khu vực, tăng ni, phật tử gần xa.

Lục Mùn thắm sắc xuân

Xã Phúc Ninh (Yên Sơn) hiện đang được đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Hòa chung không khí tươi vui ấy, bà con các dân tộc của thôn Lục Mùn vô cùng phấn khởi vì sự nỗ lực không ngừng trong suốt những năm qua để có cuộc sống no ấm hơn.

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.