Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu, ngày 12-07-2019, 16:09
Trong 2 ngày 11 và 12/7/2019, Hộng đồng nhân dân huyện Yên Sơn, đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự có đại diện lãnh đạo văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn, lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Trần Hồng Luyến, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo thủ trưởng các Ban ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.

 Đại biểu dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

Với sự chủ động, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, nhà nước tình hình kinh tế của huyện Yên Sơn, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, sản lượng lương thực quy thóc vụ xuân đạt 46,9% kế hoạch, trồng mới 3.300 ha, đạt 100,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 674,4 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 500,1 tỷ đồng. Các công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được triển khai và có bước chuyển biến tích cực, tổng số 48 công trình, đã triển khai đúng kế hoạch. Trong đó đã giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đạt 47% kế hoạch vốn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình theo kế hoạch như: Dự án khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, công trình xây dựng 2 tuyến đường dọc sông Lô đấu lối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2 C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc Nội Bài – Lao Cai…..Cùng với phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm đã có 40 lao động xuất cảnh, giải quyết việc làm mới cho 1.635 lao động đạt 55,1% kế hoạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Công tác cải cách hành chính được tăng cương kỷ luật, kỷ luật hành chính, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai, đã thực hiện nô hình một cửa liên thông tại 6 xã, hoàn thành 3 điểm cầu lối Hội nghị trực tuyến truyền hình trực tuyến tại 3 xã Thái Bình, Kim Quan, Phúc Ninh. Thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về việc sát nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố, huyện đã hoàn thành việc sắp xếp 167 thôn, tổ dân phố, thành 81 thôn, tổ dân phố.

Chủ trì kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2018

Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chí tiêu kế hoạch năm, trong 6 tháng cuối 2019, UBND huyện Yên Sơn tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt diện tích gieo cấy lúa mùa, tiếp tục phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 2 xã Kim Quan và Thái bình về đích nông thôn mới xã Mỹ Bằng về đích xã nông thôn mới nâng cao, kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Xuân Huê

Nét đẹp trong Phong tục đón tết của người Cao Lan ở Yên Sơn

Huyện Yên Sơn có 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Cũng như các dân tộc khác, dân tộc Cao Lan ở Yên Sơn có nhiều phong tục truyền thống mang bản sắc riêng trong đó có tục lệ đón Tết nguyên đán, làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số của mảnh đất Yên Sơn.