Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan

Thứ sáu, ngày 08-03-2019, 11:06
Ngày 8-3, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại Kim Quan (Yên Sơn). Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo huyện Yên Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại thôn Làng Thang,

xã Kim Quan (Yên Sơn).

Theo báo cáo của UBND xã Kim Quan, hết năm 2018, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới; còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí khó như:thu nhập, hộ nghèo và nhà ở dân cư. Hiện nay, bình quân thu nhập của xã mới đạt 23 triệu đồng/người/năm, thấp hơn 10 triệu đồng so với yêu cầu đặt ra; xã còn trên 200 hộ nghèo, 41 nhà tạm.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2019, yêu cầu đặt ra đối với xã là hoàn thành 8 tiêu chí còn lại, trong đó có những nhóm tiêu chí liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: phát triển sản xuất, xóa hộ nghèo, xóa nhà tạm... Đồng chí đề nghị các ngành liên quan và lãnh đạo huyện phải rà soát cụ thể, chính xác nhu cầu của từng hộ dân để xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Để xây dựng nông thôn mới bền vững phải bắt đầu từ nhân dân, phải thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân kiến thiết, cải tạo nhà ở, môi trường, đường thôn, bản theo hướng kiên cố, xanh - sạch - đẹp; khai thác tiềm năng, lợi thế đầu tư phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trước buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại thôn Làng Thang, Khuôn Điển, tặng quà một số hộ nghèo của các thôn.

Theo TQĐT

Hiệu quả từ các mô hình tự quản ở khu dân cư

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Sơn có 28/31 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng các mô hình tự quản. Toàn huyện hiện có 134 mô hình tự quản, trong đó có 87 mô hình về vệ sinh môi trường, 36 mô hình về an ninh trật tự, 10 mô hình về sáng xanh, 1 mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa

Phát huy hiệu quả nguồn vốn phát triển các mô hình kinh tế

Phòng Giao dịch Trung Môn (Yên Sơn) thực hiện nhiệm vụ đầu tư tín dụng trên địa bàn 9 xã, gồm: Hoàng Khai, Kim Phú, Trung Môn, Chân Sơn, Thái Bình, Tiến Bộ, Phú Thịnh, Tân Long, Tân Tiến. Thời gian qua, phòng tập trung cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giúp nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cô giáo có tấm lòng nhân ái tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Với tấm lòng nhân ái, hết lòng vì học sinh cô Lê Thị Trường, giáo viên Trường THPT Xuân Huy sẵn sàng giúp đỡ những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có những em học sinh được cô đón về nuôi và chăm sóc tận tình, chu đáo. Với mong muốn các em yên tâm vững bước trên con đường học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Cô là một trong những điển hình tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trường THPT Xuân Huy.