Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 11-03-2019, 07:32
Ngày 11-3, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình và tóm tắt Đề án của UBND thành phố về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các xã, thị trấn có liên quan trên địa bàn huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố. Theo đề án, tỉnh điều chỉnh 65,32km2 diện tích tự nhiên và trên 29 nghìn người của các xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang; sáp nhập thị trấn Tân Bình và xã Đội Cấn thành phường Đội Cấn; thành lập phường Mỹ Lâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tán thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành lập các phường nhằm thực hiện tổ chức, sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, phù hợp với quy định chung xây dựng thành phố Tuyên Quang đến năm 2030.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, HĐND thành phố Tuyên Quang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Theo TQĐT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Trang trai bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động Trang trại bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản đã đi vào ổn định, sản lượng sữa liên tục tăng, chất lượng sữa đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện Trang trại có 743 con bò, trong đó có 385 con đang cho văt sữa, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.