Yên Sơn chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Thứ tư, ngày 14-08-2019, 13:28
10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người”, Đảng bộ huyện Yên Sơn đã kết nạp được trên 3.000 đảng viên, trong đó có gần 50% đảng viên người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, nhiều chi bộ thôn, bản phải sinh hoạt ghép đã được tách ra sinh hoạt độc lập; chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện được nâng lên.

Đồng chí La Văn Kiều (ở giữa), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) tuyên truyền chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ huyện hiện có 9.223 đảng viên, sinh hoạt tại 55 chi, đảng bộ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17-6-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình số 32-CTr/HU ngày 16-7-2009 về thực hiện Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các Cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện, chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện phối hợp với các cơ quan Khối Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Trong đó, thường xuyên rà soát các chi bộ có ít đảng viên và nhiều năm không kết nạp được đảng viên để có giải pháp cụ thể.

Đồng chí Nhữ Hùng Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết, thực hiện Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đơn vị đã kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm và cả nhiệm kỳ phù hợp với tình hình cụ thể ở địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chi bộ nhiều năm chưa phát triển được đảng viên; giúp các chi, đảng bộ cơ sở đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng... Nhờ đó, nhiều đảng bộ đã có cách làm cụ thể, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên người dân tộc thiểu số, tiêu biểu như: Đảng bộ xã Tiến Bộ, Trung Trực, Quý Quân, Trung Sơn...

Theo đồng chí Hoàng Minh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiến Bộ, Đảng bộ hiện có 13 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ thôn và 3 chi bộ nhà trường. Năm 2009, còn 8 chi bộ có từ 5 đảng viên trở xuống. Đây đều là những thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Nùng, Cao Lan. Thực hiện Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình số 32 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 56, Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, tăng cường đảng viên tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức Hội Người cao tuổi, vận động các già làng, trưởng bản tuyên truyền, vận động con, cháu phấn đấu vào Đảng... Nhờ vậy, trong 10 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 108 đảng viên mới, trong đó có 30,1% đảng viên người dân tộc thiểu số; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay lên 176 đảng viên. 100% chi bộ đều sinh hoạt độc lập, chi bộ ít đảng viên nhất có 6 đảng viên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 10 năm, Đảng bộ đã kết nạp được 3.071 đảng viên mới, trong đó 1.421 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 46,3%. Năm 2009, Đảng bộ huyện còn 1 thôn vùng sâu, vùng xa chưa có chi bộ, 23 chi bộ phải tăng cường đảng viên từ nơi khác đến sinh hoạt, 48 chi bộ có từ 3-5 đảng viên, đến nay chỉ còn 11 chi bộ phải tăng cường đảng viên từ nơi khác đến sinh hoạt, giảm 12 chi bộ; không còn chi bộ có từ 3-5 đảng viên. Cùng với đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm đều được nâng lên. Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Theo TQĐT

Yên Sơn tăng cường quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể Thao, Du lịch, Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019. Hội chợ thương mại với sự tham gia của 30 gian hàng cùng hàng trăm sản phẩm nông lâm nghiệp đã thu hút đông đảo du khách thập phương. Đây cũng là dịp để quảng bá, tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thúc đẩy kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.

Yên Sơn nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ cấp cơ sở

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Yên Sơn luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Qua đó, tạo sự chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định tại địa phương.