Yên Sơn dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ sáu, ngày 07-08-2020, 09:14
5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BCH Đảng bộ huyện, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII đề ra.

Mô hình tưới chè tự động tại xã Mỹ Bằng huyện, Yên Sơn

Một trong những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ là việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Huyện đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng được 17 nhãn hiệu nông sản; 10 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. 

Thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện Yên Sơn đã triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Với việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh... Trong nhiệm kỳ đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất tại địa bàn như  Cụm Công nghiệp chế biến gỗ Woodsland Tuyên Quang với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng. Nhà máy may Yên Sơn, với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng. Tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.800 tỷ đồng/năm.

Trong phát triển du lịch, huyện đã Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm, hiện nay đã bàn giao cho thành phố Tuyên Quang. Huyện đã hình thành và thu hút khách du lịch văn hóa chủ yếu trên 3 loại hình đó là: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và du lịch lịch sử. Toàn huyện có 21 di tích lịch sử cấp quốc gia, 56 di tích lịch sử cấp tỉnh; và nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như Đình Minh Cầm, xã Đội Bình; Chùa Phật Lâm, xã Nhữ Hán; Chùa Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai. Đến năm 2019, tổng số khách du lịch tăng lên trên 280.000 nghìn lượt với tổng thu đạt trên 250 tỷ đồng.


Lễ hội Đình Minh Cầm, xã Đội Bình, Yên Sơn

Như vậy, sau 5 năm Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng/người/năm. Cải cách hành chính tiếp tục được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện. Trong nhiệm kỳ, Trụ sở tiếp công dân – Bộ phận giao dịch một cửa được huyện Yên Sơn đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại cũng như quá trình liên hệ công việc. Ngoài ra, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện đã được huyện Yên Sơn thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong phát triển văn hóa xã hội, huyện đã thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quy mô mạng lưới trường, lớp học mở rộng và được đầu tư xây dựng kiên cố hóa gắn với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được huyện quan tâm. Đến nay, 26/28 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong nhiệm kỳ, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp như huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26,24% thì đến cuối năm 2020 giảm xuống chỉ còn 9,26%, giảm bình quân trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của BCH TW Đảng khóa XII, Huyện ủy Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện đã thực hiện hợp nhất các cơ quan bao gồm Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; Văn phòng huyện; Cơ quan Khối dân; Kiêm nhiệm một số chức danh như: Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thực hiện việc sáp nhập 167 thôn, tổ dân phố để thành lập 81 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, sáp nhập, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện giảm 86 thôn; huyện từ 473 thôn, tổ dân phố xuống còn 387 thôn, tổ dân phố. 


Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn ra sức thi đua
thực hiên thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với phương châm: “Đoàn kết thống nhất, khai thác tiềm năng, hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy thành quả đạt được, nắm vững tình hình, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quyết tâm đưa Yên Sơn phát triển nhanh và toàn diện./.

Thùy Dung

Nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định giảng dạy chính trị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các tình huống.

Tích cực phòng chống dịch bệnh trong trường học

Hiện nay, cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm đến trường.

Chiến sỹ công an điển hình tiên tiến

Là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, Trung úy Ngô Trịnh Đình Trọng, Phó trưởng công an xã Kim Quan đã có nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V.