Yên Sơn tạo động lực bứt phá từ các phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, ngày 07-08-2020, 14:17
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế là một trong những phong trào được lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét nhất trên địa bàn huyện thời gian qua. Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện cơ giới hóa sản xuất, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn cho biết: "Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm chú trọng, hướng tới phát triển các vùng sản xuất gắn với cây trồng và vật nuôi chủ lực. Huyện đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mỗi vùng có những sản phẩm thế mạnh riêng. Trong đó huyện đã xây dựng được 17 nhãn hiệu nông sản; 10 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác. Đời sống của người dân khu vực nông thôn từ đó cũng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo"... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,24% năm 2016 xuống còn 9,26% năm 2020, giảm bình quân trên 4%/năm.

Người dân thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nổi bật là việc tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã, toàn huyện có 14 trụ sở xã, 12 trạm y tế và 02 phòng khám đa khoa được xây dựng kiên cố. Trong nhiệm kỳ, các xã trong huyện đã thi công được 168,8 km kênh mương; kiên cố hóa được 61,2 km đường giao thông nội đồng; hoàn thành 104 nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với khuôn viên, sân thể thao. Toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã.

Trong công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện các chủ trương lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Năm 2019 có 10/53 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40/53 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.       

Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua đã thực sự tạo động lực mạnh mẽ cho Yên Sơn có những bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đưa huyện Yên Sơn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.    

Theo TQĐT

Tích cực phòng chống dịch bệnh trong trường học

Hiện nay, cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm đến trường.

Nhân dân là chủ thể

Hàng trăm ngàn ngày công lao động do nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế, hạ tầng văn hóa, chưa kể vật chất và hàng ngàn mét vuông đất được hiến cho thôn, xã để xây dựng nông thôn mới. Họ cũng chính là linh hồn gìn giữ bản sắc văn hóa, những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Không ai khác, người dân chính là chủ thể, là trung tâm xây dựng và gìn giữ đời sống văn hóa ở nông thôn.

Nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định giảng dạy chính trị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các tình huống.