Yên Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng và 88 năm ngày truyền thống các ban Đảng, văn phòng cấp ủy.

Thứ hai, ngày 15-10-2018, 09:51
Sáng ngày 12/10/2018Thường trực Huyện ủy Yên Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng và 88 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy.

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng và 88 năm ngày truyền thống các ban Đảng, văn phòng cấp ủy.

Dự buổi gặp mặt có  đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy,  Trần Hông Luyến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy Ban MTTQ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, đoàn thể, cán bộ công chức các ban Đảng và văn phòng huyện ủy.Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng và 88 năm ngày thành lập các ban Đảng, văn phòng Cấp Ủy. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành đến nay toàn Đảng bộ huyện Yên Sơn có 56 chi, Đảng bộ cơ sở với trên 9.100 đảng viên, về kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm, đã có 37 trường học phổ thông, 26 Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội đối với người có công được quan tâm. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được thường xuyên củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cũng nhân dịp này, huyện Yên Sơn đã có 13 đồng chí vinh dự được ủy Ban kiểm tra Trung ương Đảng trao tặng kỷ niệm chương “ Vi sự nghiệp kiểm tra Đảng”                        

Xuân Huê

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại xã điểm XDNT mới Kim Quan.

Ngày 20/4, tại xã Kim Quan UBND huyện Yên Sơn đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Tỉnh, Đoàn thanh niên Sơ Tài Nguyên và môi trường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông công rãnh, trồng hoa hai bên đường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh đường quê nông thôn mới.