Chi bộ Phố Lang Quán làm theo lời Bác

Thứ năm, ngày 10-05-2018, 15:42
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ Phố Lang Quáng, xã Thắng Quân đã triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra trên các lĩnh vực.

Nhân dân thôn Phố Lang Quán, xã Thắng Quân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang.

Ông Đào Dần, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Thôn Phố Lang Quán xã Thắng Quân có 160 hộ, chi bộ có 26 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy Chi bộ đã hướng dẫn, gợi ý để các đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể hàng ngày. Chi bộ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác dân vận khéo, kịp thời kiện toàn bổ sung và duy trì hoạt động thường xuyên của tổ dân vận; trên cơ sở đó chủ động xây dựng mô hình trong các phong trào trên từng lĩnh vực cụ thể của địa phương như: về kinh tế, thôn có trên 70% các hộ gia đình phát triển công nghiệp, dịch vụ nhà hàng ăn uống, sửa chữa cơ khí, xây dựng, vận tải ...Chi bộ tập trung lãnh đạo và đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ mở rộng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 3.000.000 đ/người/ tháng, thôn chỉ còn 3 hộ nghèo.

Ngoài ra Chi bộ Phố Lang QUán đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể trong thôn thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 2 năm 2016, 2017 Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong thôn đã đóng góp làm được gần 3.000m đường bê tông nông thôn; dựng Nhà văn hóa khang trang; đường điện “Thắp sáng đường quê” với kinh phí trên 24 triệu đồng; Tạo diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Nhờ đó  đến nay thôn đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Mọi công việc của thôn đều được Chi bộ đưa ra thảo luận, bàn bạc. Thu chi đóng góp các khoản đều được thôn công khai dân chủ nên không có tình trạng mất đoàn kết, đơn thư vượt cấp. Chi bộ nhiều năm liền được xếp loại trong sạch vững mạnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả cao, thời gian tới, Chi bộ thôn Phố Lang Quán tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Chi bộ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, gắn việc học tập và làm theo Bác với các hoạt động thực tiễn ở địa phương, góp phần xây dựng Chi bộ TSVM, xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Đặng Huyền

Yên Sơn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại xã điểm XDNT mới Kim Quan.

Ngày 20/4, tại xã Kim Quan UBND huyện Yên Sơn đã phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Tỉnh, Đoàn thanh niên Sơ Tài Nguyên và môi trường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông công rãnh, trồng hoa hai bên đường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh đường quê nông thôn mới.