Chi bộ thôn Nhùng Dàm học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, ngày 11-05-2020, 09:15
Chi bộ thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận huyện Yên Sơn có 36 đảng viên. "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong những năm qua Chi bộ luôn duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt Chuyên đề triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thôn Nhùng Dàm, mới được hợp nhất giữa hai thôn Nhùng và thôn Dàm. Thôn có tổng số 208 hộ, trên 40% là người dân tộc thiểu số. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thực sự có hiệu quả, ngoài việc triển khai học tập trong cán bộ đảng viên và nhân dân, Chi bộ đã phân công Đảng viên phụ trách trực tiếp từng cụm dân cư, hộ gia đình, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương đồng thời gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động, nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Với lợi thế về đất đai, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân trong thôn đã tích cực chuyển đổi từ nương rẫy trồng cây ngắn ngày sang trồng rừng tập g sản xuất. Hiện toàn thôn có trên 230 ha rừng. Nhiều hộ gia đình trồng được trên 10 ha rừng. Doanh thu mỗi ha rừng đạt 150 đến 180 triệu đồng. Sau mỗi chu kỳ khai thác 5 năm, đã có nhiều hộ giầu lên từ trồng rừng.


Nhân dân thôn Nhùng Dàm tham gia vệ sinh môi trường.

Bà Hà Thị Mến. Nhờ được các đảng viên trong thôn hướng dẫn cách thức trồng rừng để phát triển kinh tế, giờ gia đình bà đã là hộ điển hình phát triển kinh tế rừng của thôn. Trước đây gia đình bà quản lý 15 đến 16 ha, nhưng hiện nay do có tuổi, bà bàn giao trên 10 ha rừng cho con cháu trông coi. Hiện gia đình còn quản lý 3 ha, trên 1 ha cây ăn quả, 3 sào ao thả cá, chăn nuôi 2 con bò sinh sản, trên 150 con gà.

 Bên cạnh phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã kết hợp giữa trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, nuôi trâu, bò, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện diện tích cây ăn quả có múi bưởi, cam .. có trên 50 ha, gần 300 đõ ong lấy mật, trên 60 con trâu, bò, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong thôn đạt trên 90%. Hiện trong thôn còn 7 hộ nghèo. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên. Bởi vậy, triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được người dân đồng thuận tích cực tham gia. Nổi bật nhất là nhân dân trong thôn đã hiến trên 1000 m2 đất, đóng góp trên 60 triệu đồng nguyên vật liệu cát, sỏi cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, thôn Nhùng Dàm đã làm được gần 10 km đường giao thông nông thôn, một nhà văn hóa gắn với sân thể thao, lắp đặt trên 1.386 mét mương dẫn nước nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sắn. Xây dựng nông thôn mới với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thôn đã thành lập 2 tổ tự quản: Gồm một tổ tự quản về an ninh trật tự, một tổ bảo vệ môi trường. Thông qua tổ tự quản về an ninh trật tự, thôn đã vận động nhân dân đóng góp trên 50 triệu đồng, xây dựng được tuyến đường điện thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 3 km, 73 bóng đèn. Nhân dân đoàn kết giữ vững an ninh trật tự, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các hoạt động xã hội....

Thời gian thới thôn Nhùng Dàm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chuyên đề của năm, gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ Chi bộ đã đề ra.

Xuân Huê

Cô giáo người Mông điển hình trong các phong trào thi đua

Trong các phong trào thi đua của Ngành giáo dục, tại khắp các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn đã xuất nhiều tấm gương thầy giáo, cô giáo vượt khó gắn bó với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô giáo Vi Thị Thanh, người Mông, Trường Mầm non Hùng Lợi, huyện Yên Sơn là một trong những điển hình như vậy.

Tứ Quận Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Hòa chung không khí phấn khới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân xã Tứ Quận huyện Yên Sơn đang tập trung huy động, nội lực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phấn đấu năm 2020 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.