Yên Sơn nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Thứ ba, ngày 16-06-2015, 23:17
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Yên Sơn trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng cuộc sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào của huyện được kiện toàn và củng cố; các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phong trào và hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện trên phạm vi toàn huyện.


Tiết mục văn nghệ của Công đoàn Phòng Giáo dục - Đào tạo
huyện Yên Sơn tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện năm 2013.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện, khơi dậy được các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, toàn huyện có 496 đội văn nghệ quần chúng với hơn 12.600 diễn viên, hạt nhân văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn, bản. Trung bình hàng năm, các đội văn nghệ đã tổ chức biểu diễn gần 1.800 buổi văn nghệ, phục vụ hàng chục nghìn lượt người xem. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ đã xuất hiện nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số do  những nghệ nhân, diễn viên quần chúng người dân tộc trình bày đã tạo nhiều ấn tượng, được người xem nhiệt tình cổ vũ...

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa, văn nghệ ở các xã, thị trấn, các hạt nhân văn nghệ ở thôn, bản và trong các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện, khuyến khích các đội, các câu lạc bộ văn nghệ ở địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ hoạt động văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 17/31 xã, thị trấn và 374/473 thôn, bản có nhà văn hóa. Công tác điều tra, khảo sát, đánh giá di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn được quan tâm, thông qua đó bước đầu huyện đã xây dựng thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc như: Các làn điệu hát Páo Dung, múa quy phục gà thần của dân tộc Dao, hát Then, hát cọi của dân tộc Tày, hát Sình ca, múa xúc tép của dân tộc Cao Lan... Nhiều lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện được bảo tồn, khôi phục theo hướng phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp như lễ hội Đình làng Giếng Tanh, Lễ hội Chùa Hang, chùa Phổ Linh, lễ hội Đầm Mây... Các hoạt động trong hội được tổ chức phong phú và đa dạng, thực sự trở thành ngày hội văn hóa, thể dục thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Qua hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở đã có nhiều nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của huyện tham gia các kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng của tỉnh, giành được nhiều huy chương vàng, bạc. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich, Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tặng bằng khen, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ.

Tuy nhiên, chất lượng nghệ thuật biểu diễn trong hoạt động văn nghệ quần chúng và phương pháp tổ chức các cuộc hội diễn, liên hoan giao lưu văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ còn hạn chế. Một số lễ hội được khôi phục, song việc tổ chức các hoạt động còn nhiều mặt hạn chế, nhất là nội dung văn hóa truyền thống chưa được phát huy, kế thừa một cách đầy đủ và phong phú. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở như tăng âm, loa, đàn nhạc chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin ở một số xã, thị trấn kiêm nhiều việc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, chưa theo kịp yêu cầu của phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. 

Để phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển cả chiều rộng và từng bước nâng cao chất lượng, huyện Yên Sơn xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi tiềm lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Trong quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn mới, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang... bảo đảm dành quỹ đất phù hợp cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Trước mắt, huyện tập trung đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao của huyện, gồm nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, sân vận động huyện, nhà thi đấu thể thao, bể bơi, sân quần vợt, công viên.... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trong huyện. Huyện phấn đấu đến năm 2015, 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa xã với đủ trang, thiết bị hoạt động.  

Theo Baotuyenquang.com.vn