Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, ngày 11-12-2017, 16:28
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang được các địa phương đôn đốc triển khai thực hiện. Theo thống kê, tỷ lệ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh hiện đạt gần 93%.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường), toàn tỉnh hiện đã cấp được 516.702 giấy chứng nhận với diện tích 255.982,5 ha/275.661,7 ha diện tích cần cấp, đạt 92,9%. Trong đó, đã cấp được 5.659 giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 88.224,8 ha/88.544,9 ha diện tích cần cấp (đạt 99,6%); hộ gia đình, cá nhân cấp được 511.043 giấy chứng nhận với diện tích 167.757,7 ha/187.116,8 ha diện tích cần cấp (đạt 89,7%). 

Tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn tồn hiện đang được các địa phương tập trung giải quyết. Cụ thể, lượng hồ sơ tồn theo Chỉ thị 01-CT/TU ngày 14-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 33.310 giấy chứng nhận. Các xã đã tổ chức hoàn thiện, họp xét 33.310 giấy, trong đó số hồ sơ cấp xã họp xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 24.143 giấy; số giấy chứng nhận UBND cấp huyện đã ký là 17.916 giấy. 


Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hiện trạng đất đai tại huyện Yên Sơn.

Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã chỉ đạo kê khai được 27.395 hồ sơ; đã cấp được 15.078 giấy chứng nhận lần đầu, với tổng diện tích là 4.074,39 ha/17.161,07 ha từ diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp trả về địa phương. 

Tuy nhiên, theo anh Phạm Đình Tứ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, qua rà soát, tại một số xã vẫn còn 1.891 hồ sơ chưa nộp cho chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện thẩm định tập trung tại các huyện Hàm Yên, Na Hang và Yên Sơn. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thẩm định 295 hồ sơ do các xã đã nộp, như Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Yên 202 hồ sơ, Chiêm Hóa 50 hồ sơ... Số hồ sơ đã thẩm định nhưng chưa chuyển được sang Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra là 4.139 hồ sơ, tập trung ở huyện Hàm Yên 3.373 hồ sơ, huyện Yên Sơn 551 hồ sơ... 

Nguyên nhân chủ yếu là do hồ sơ UBND cấp xã đã họp xét đủ điều kiện, nhưng khi thẩm định các hộ giáp ranh còn chưa ký giáp ranh, phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất để trống hoặc ghi thiếu nội dung; tờ trình đề nghị cấp giấy, biên bản công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận không thống nhất, có thửa đã cấp giấy chứng nhận nhưng nay vẫn trình ký giấy chứng nhận, việc hoàn thiện hồ sơ của các xã rất chậm. 

Việc phối hợp giữa cơ quan thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký với UBND xã để đôn đốc các hộ gia đình nộp nghĩa vụ tài chính chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng người dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân như nhân lực của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh còn quá mỏng so với khối lượng công việc; năng lực của một số cán bộ còn hạn chế; UBND cấp xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa công khai nguyên nhân, lý do chưa đủ điều kiện đến từng thôn bản và phổ biến đến từng gia đình, cá nhân. 

Giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay là phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo việc thực hiện giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn tồn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường viên chức và hợp đồng lao động cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai còn tồn nhiều hồ sơ để thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã thẩm định nhưng chưa đủ điều kiện... 

Theo TQĐT

Thực trạng tảo hôn ở Kiến Thiết

Những cô gái làm mẹ khi chỉ mới 14 - 15 tuổi ở xã Kiến Thiết (Yên Sơn) từ lâu đã không còn là điều xa lạ. Đa số các em đều bỏ học giữa chừng, ở nhà làm nương rẫy hoặc đi làm thuê, quen nhau rồi về ở với nhau. Dù các cấp chính quyền đã có nhiều giải pháp can thiệp, số cặp tảo hôn đã giảm song con số đó chưa thực sự đáng kể.

Học Bác nêu cao vai trò người cao tuổi

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”, những năm qua, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Pình, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn nêu cao vai trò của một chi hội trưởng người cao tuổi mẫn cán, giỏi làm kinh tế và tích cực làm từ thiện. Bà vừa được nhận giấy khen và giấy chứng nhận người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh giai đoạn 2012-2017.