Hội nông dân tỉnh, bàn giao bò giống cho hộ nghèo do Ngân hàng Công thương tài trợ.

Thứ hai, ngày 01-07-2019, 09:53
Nhằm giúp cho các hộ nghèo nâng cao đới sống, có thu nhập ổn định, vừa qua, Hội nông dân tỉnh đã tiếp nhận nguồn tài trợ của Công đoàn Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển nuôi trâu, bò trên địa bàn 3 xã Kim Quan, Trung Minh, Tiến Bộ.

Hội nông dân tỉnh bàn giao bò cho hội viên nông dân nghèo xã Trung MInh huyện Yên Sơn

Xã Trung Minh một trong những xã vùng đặc biệt khó khăn của huyên Yên Sơn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 33%. Trong đó thôn Bản ruộng và Vàng On, hộ nghèo chiếm trên 75%, các hộ dân ở đây phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào làm nông lâm nghiệp, kết hợp với chăn nuôi gia súc, song nhiều hộ đồng bào người dân tộc Mông, Dao, đất đai có, song thiếu vốn không có điều kiện phát triển chăn nuôi trâu, bò. Thông qua tổ chức Hội nông dân xã Trung Minh đã có 12 hộ nghèo của 2 thôn Bản Ruông và Vàng On được tham gia Dự án nuôi bò trả bê của Hội nông dân tỉnh, cac s hộ đã làm chuồng chăn nuôi và trồng cỏ.

Cương trình ban giao bò cho hộ nghèo do Ngân Hàng Công thương Việt Nam tài trợ xã Tiên Bộ

Để triển khai dự án nuôi bò trả bê thành công, trước khi nhận bò giống các hộ được Hội nông dân xã phối hợp với Cán bộ Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn cho các hộ nhận nuôi bò về kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò, hướng dẫn các hộ làm chuồng trại, với hình thức kín trên, nền chuồng khô ráo, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, thực hiện trồng cỏ. Trong đợt này Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân huyện Yên Sơn phối hợp với Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam trao 27 con bò cái giống cho 27 hộ nghèo của 3 xã: Gồm Kim Quan 2 con, Trung Minh 12 con, Tiến bộ 13 con, 100% bò giống giao cho các hộ nuôi đã được kiểm dịch, tiêm phòng, cơ quan chức năng đã kiểm tra bò đạt tiêu chuẩn bò cái giống, bò được giao đến UBND xã. Hình thức nuôi sau 4 năm, trả lại 1 bê con 12 tháng tuổi, để trao cho hộ khác trong xã nhận nuôi, bò giao được thực hiện công khai dân chủ, trước sự chứng kiến của cấp Đảng ủy chính quyền, nhân dân địa phương.

Hộ nghèo của xã Tiến Bộ nhân bò từ chương trình tại trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam 

Dự án nuôi bò trả bê với mục đích tạo cơ hội lớn để các hộ nghèo có cơ hội phát triển chăn nuôi, có thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành tiêu chí về thu nhập. Được biết dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo nuôi trâu, bò được tổ Công đoàn Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công thương Việt Nam triển khai từ năm 2011, trên địa bàn 3 xã của huyện Yên Sơn là Chiêu Yên, Phúc Ninh, Lực hành với tổng số 150 hộ tham gia, nuôi 150 con trâu, bò, sau 8 năm các hộ chăn nuôi đã thực hiện trả hết lãi và gốc, từ nguồn vón này, Ngân hàng tiếp tục phối hợp với Hội nông dân các cấp triển khai tiếp pha 2 tại ba xã nói trên, nong rằng sẽ tiếp tục thành công để nhân rộng ra các xã khác trong thời gian tới.

Xuân Huê

Yên Sơn nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

Trong những năm qua, huyện Yên Sơn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” phong phú, đa dạng, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.