Kim Quan “Yên Sơn” tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, ngày 13-03-2019, 09:54
Khí thế xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Quan huyện Yên Sơn chưa bao giờ được người dân nơi đây, hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện như trong thời gian này, tiêu chí giao thông một trong những tiêu chí được xã lựa chọn triển khai có tính đột phá để đưa xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2019.

Trên 80 hộ dân thôn Làng Thang xã Kim Quan rất phấn khởi vui mừng khi được nhà nước hỗ trợ xi măng để bê làm 700 mét đường giao thông nội đồng, tại cánh đồng trung tâm thôn, đây là cánh đồng có tổng diện tích trên 7 ha. Trong đó có 4 ha ruộng cấy lúa, 3 ha đất soi trồng mía. Để hoàn thành tuyến đường, thôn đã triển khai nhiều buổi họp nhân dân phổ biến kế hoạch làm đường, bàn biện pháp giải phóng mặt bằng, dự trù kinh phí, nhân công, thành lập ban đại diện cử người có uy tín, trách nhiệm theo dõi và phân công lực lượng lao động tham gia làm đường, với phương châm đảm bảo chất lượng, đẹp, bền, xây dựng đúng tiến độ..

Nhân dân thôn Làng Thang, xã Kim Quan làm đường giao thông nội đồng.

Theo kế hoạch năm 2019 xã Kim Quan huyện Yên Sơn sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chi xây dựng nông thôn mới, hiện tai xã đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt, xã lựa chọn tiêu chí làm đường giao thông nông thôn triển khai, có tính tính đột phá. Để hoàn thành tiêu chí giao thôn xã cần thực hiện bê tông hóa đường trục xã 7,57 km, đường trục thôn 1,5 km, đường ngõ xóm 0,6 km, đường giao thông nội đồng 2,15 km. Trong đó nhân dân phải tự giải phóng mặt bằng, nhà nước hỗ trợ xi măng ông cống. Qua triển khai của những năm trước, việc tổ chức thực hiện, huy động đóng góp của người dân được công khai, minh bạch, dân chủ, người dân đã thấy được lợi ích đầu tư cho làm đường chính là làm cho mình, tạo cảnh quan sạch đẹp, môi trường thoáng đãng, nông thôn tiến gần đến thành thị. Bởi vậy, ngay sau khi triển khai làm các tuyến đường giao thông nội đồng người dân ở các thôn được triển khai kết sức phấn khởi, tạo được không khí đoàn kết, sắn sàng đóng góp, hiến đất canh tác, tháo rỡ tường rào, chặt hạ cây cối để hoàn thành tuyến đường theo đúng kế hoạch.

Kim Quan ra quân làm đường giao thông nội đồng.

Có thể thấy, khí thế xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Quan huyện Yên Sơn đang được người dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tạo được sự đoàn kết đồng lòng thực hiện. Xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần tạo  diện mạo mới khang trang, xanh, sạch đẹp cho vùng đất giầu truyền thống cách mạng, Thủ  đô kháng chiến, người dân có đời sống cao,  đưa xã Kim Quan một trong 7 xã khu vực ATK về đích xây dựng nông thôn mới  đầu tiên trong khu vực.

Xuân Huê

Hiệu quả từ các mô hình tự quản ở khu dân cư

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Sơn có 28/31 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng các mô hình tự quản. Toàn huyện hiện có 134 mô hình tự quản, trong đó có 87 mô hình về vệ sinh môi trường, 36 mô hình về an ninh trật tự, 10 mô hình về sáng xanh, 1 mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa

Cô giáo có tấm lòng nhân ái tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Với tấm lòng nhân ái, hết lòng vì học sinh cô Lê Thị Trường, giáo viên Trường THPT Xuân Huy sẵn sàng giúp đỡ những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có những em học sinh được cô đón về nuôi và chăm sóc tận tình, chu đáo. Với mong muốn các em yên tâm vững bước trên con đường học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Cô là một trong những điển hình tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trường THPT Xuân Huy.

Huy động sức dân làm đường bê tông nông thông

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã huy động được sự vào cuộc tích cực của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn. Từ đó, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo cho nông thôn mới, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ghi nhận tại xã Tứ Quận.