Ngân hàng AGRIBANH chi nhánh huyện Yên Sơn sơ kết 2,5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ về cho vay qua tổ vay vốn.

Thứ hai, ngày 15-07-2019, 10:36
Ngày 13/7, Ngân hàng AGRIBANH chí nhánh huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết sau 2,5 năm thực hiện thóa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện về cho vay qua tổ vay vốn. Đồng chí Đỗ Xuân Trường, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Hội nghi sơ kết sau 2,5 năm thực hiện thóa thuận phối hợp giữa Ngân hàng AGRIBANH chi nhánh Yên Sơn với Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện về cho vay qua tổ vay vốn.

Thực hiện thỏa thuận giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện với Ngân hàng GRIBANH chi nhánh huyện Yên Sơn, sau 2,5 năm triển khai về cho vay qua tổ vay vốn, đến nay Hội nông dân, Hội phụ nữ cấp cơ sở đã thành lập được 236 tổ vay vốn với trên 6200 thành viên. Dư nợ qua tổ đạt trên 433 tỷ đồng. Trong đó Hội nông dân quản lý 162 tổ với 429 thành viên, dư nợ trên 291.900 triệu đồng, Hội phụ nữ 62 tổ, với 1.523 thành viên, dư nợ 109.257 triệu, tổ chức xã hội khác quản lý 12 tổ với 391 thành viên, dư nợ 31.928 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Đối với Ngân hàng đã tập trung huy động nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ và các Chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, tiếp tục nâng cao chất lượng giao dịch của tổ thu nợ tại xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay, đối với hộ gia đình vay tối đa đến 200 triệu đồng/hộ thông qua tổ vay vốn theo thỏa thuận phối hợp giữa 3 ngành. Hội nông dân, Hội phụ nữ phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức được 119 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi cho trên 10.000 lượt người tham gia, xây dựng 173 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm trờ lên. Song bên canh đó nợ quá hạn còn ở mức cao, việc phối hợp giải quyết các tồn tại, xử lý thu hồi nợ quá hạn, nơ xấu chưa phối hợp chặt chẽ, chất lượng hoạt động của các tổ chưa cao, công tác tuyên truyền chính sách tin dụng ngân hàng còn hạn chế. Phát huy những kết quả đã đạt được, mục tiêu trong thời gian tới phấn đấu 100% các khoản vay dưới 200 triệu đồng/hộ trở xuống sẽ thực hiện vay qua tổ, số tổ vay vốn xếp loại khá giỏi đạt trên 90%, tỷ lệ thu lãi đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%, nợ xấu dưới 0,5%, tiếp tục thành lập tổ vay vốn trên địa bàn tại các xã trên địa bàn huyện.

Đại biệu dự Hội nghị hội nghị  sơ kết sau 2,5 năm thực hiện thóa thuận phối hợp giữa Ngân hàng AGRIBANH với Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện về cho vay qua tổ vay vốn.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Trường, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao nhừng kết qua đạt được giữa Ngân hàng và các tổ chức Hội nông dân, Hội phụ nữ, đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm Ngân hàng AGRIBANH cũng như các tổ chức Hội cần bán sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị định 55 của Chính phủ, các chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp, các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, thường xuyên kiện củng cố, toàn các tổ vay, nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp hội cơ sở cần làm tốt hơn nữa trong công tác phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tập huấn về sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu.

Xuân Huê

Nông dân Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 378 chi hội nông dân với 28.776 hội viên (chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.