Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn cầu nối giúp người dân thoát nghèo

Thứ hai, ngày 11-03-2019, 08:13
Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn đã trở thành cầu nối giúp cho nhiều gia đình nghèo trên địa bàn huyện từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện cũng đang tích cực tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách mới đến người dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế một cách bền vững.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn giao dịch với người dân

Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn thực hiện 17 chương trình tín dụng ưu đãi. Trong đó, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tín chấp cho các hộ hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 7.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, với tổng dư nợ trên 300 tỷ đồng. Nhờ có nguồn kinh phí đã giúp cho các hộ gia đình đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo. 

Đối với chính sách tín dụng mới trong năm 2019, Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ và đặc biệt là việc thực hiện Quyết định số 12 ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa với hộ nghèo. Kể từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng CSXH huyện thực hiện nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH. Bà Phạm Tố Loan, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn cho biết: "Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện đang tích cực tuyên truyền đến người dân dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền trực tiếp đến các hội viên, công khai niêm yết tại các điểm giao dịch các xã, thị trấn để người dân nắm được, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình nghèo".


Ngân hàng CSXH huyện công khai niêm yết các chính sách mới tại điểm giao dịch các xã, thị trấn.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp nhằm thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình cho vay để giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo./.

 

 

Thùy Dung

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.

Siết vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.