Tân Long nâng cao năng xuất chất lượng rừng trồng

Thứ tư, ngày 16-09-2020, 10:46
Những năm qua, xã Tân Long huyện Yên Sơn luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, hiện trên địa bàn xã có trên 2.765 ha rừng. Trong đó 2.336 ha rừng trồng sản xuất kinh doanh, 429 ha rừng trồng phòng hộ, 100% diện tích đất lâm nghiệp đã được trồng rừng và có chủ rừng quản lý, tỷ lệ che phủ duy trì ổn định 63 %.

Thôn 16, có 103 hộ quản lý trên 600 ha rừng trồng sản xuất, nhằm nâng cao năng xuất chất lượng rừng, những năm qua nhân dân trong thôn luôn lựa chọn cây giống chất lượng, trồng rừng theo đúng quy trình, đảm bảo mậy độ, thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng cháy chữa cháy rừng, chất lượng rừng trồng ở đây luôn đứng hàng đầu. Cuối năm 2019 xã triển khai Chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC, đã có 426 ha rừng trồng, của 70 hộ gia trong thôn đủ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ FSC. Ông Bùi Duy Lưu, người trồng rừng lâu năm cho biết, hiện đang quản lý 17 ha rừng trồng keo tai tượng. Trong đó có 1 ha rừng trồng 6 tuổi, 5 ha rừng trồng 5 tuổi, diện tích còn lại rừng trồng 4 và 3 tuổi. Sau khi được cán bộ xã, kiểm lâm địa bàn và đơn vị HTX Lâm nghiệp An Việt Phát, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, Ông đã đăng ký, xây dựng hồ sở, cấp chứng chỉ rừng cho 11 ha, rừng trồng keo tai tượng của gia đình đang quản lý, với mong muốn sản phẩm gỗ rừng trồng của gia đình tăng lên từ 10 đến 15%, sản phẩm gỗ bán thuận lợi hơn,

Mô hình rừng trồng FSC của gia đình ông Bùi Duy Lưu thôm 16, xã Tân Long huyện Yên Sơn

Theo kế hoạch hàng năm xã Tân Long thực hiện khai thác rừng trồng từ 60 đến 80 ha, năng suất trữ lượng gỗ rừng trồng gỗ lớn đạt 70 – 80 m3/ha, gỗ nhỏ đạt 70 – 80 m3/ha. Theo quy định của xã những hộ gia đình đến xin phép khai thác gỗ rừng trồng, phái đăng ký trồng rừng lại mới được khai thác, qua đó xã nắm vững diện tích trồng rừng mới hàng năm, đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ cây giống chất lượng cao của tỉnh, hàng năm có từ 50 đến 60 ha rừng trồng mới được thực hiện trồng theo chương trình này. Ngoài ra xã còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng, triển khai Chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC, hiện trên địa bàn xã đã trên 2.000 ha rừng trồng keo tai tượng, của 516 hộ gia đình trên địa bàn 13/14 thôn đăng ký chứng chỉ rừng FSC. Ban quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững của xã hàng năm được kiện toàn và củng cố, 14/14 thôn có tổ, đội quản lý và vảo vệ rừng, được trang cấp đầy đủ các trang thiết bị cá nhân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng như: Dao phát, vỉa dập lửa, cán đựng nước, đèn pin, giầy, ủng.

Thời gia tới xã duy trì tốt diện tích rừng hiện có, gắn với phát triển rừng bền vững, nâng cao năng xuất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, xóa nghèo, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khi hậu, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai chường trình cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn xã.

Xuân Huê

Yên Sơn nỗ lực huy động trẻ đến trường

Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh của các cấp, ngành, đoàn thể; ngành giáo dục huyện Yên Sơn cũng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút trẻ đến trường.

Định hướng học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả

Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT trong đó có quy định hành vi không được làm là sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Vì vậy, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại trong lớp học nhằm phục vụ mục đích học tập, giáo dục và đào tạo ở bậc THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

“Kỳ tích” nông thôn mới

Đường làng, ngõ xóm phong quang, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao... Đó là cảm nhận của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, khi họ được hưởng thành quả mà chính mình đã góp công xây dựng. Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.