Thái Bình triển khai mô hình chăn nuôi gà lông màu

Thứ hai, ngày 26-08-2019, 15:32
Ngày 26/8, Trung tâm khuyến nông tỉnh cấp 5000 con gà giống cho 15 hộ gia đình tham gia Mô hình chăn nuôi gà lông màu tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.

Sau quá trình khảo sát, rà soát, nắm bắt nhu cầu của các hộ chăn nuôi, UBND xã Thái Bình đã lựa chọn 15 hộ gia đình tham gia Mô hình chăn nuôi gà lông màu. Theo đó, các hộ dân được Trung tâm khuyến nông tỉnh cung cấp kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gà theo từng giai đoạn, cách phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn làm chuồng chăn nuôi phù hợp và vệ sinh chuồng trại. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ con giống, 70% thức ăn hỗn hợp, vắc-xin phòng bệnh. Con giống được cấp cho các hộ đều đảm bảo khỏe mạnh, cứng cáp, tiêm phòng đầy đủ. Sau thời gian nuôi 3 tháng, Trung tâm khuyến nông tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, tổng kết mô hình, đánh giá hiệu quả của đàn gà do các hộ chăn nuôi. Trong suốt quá trình thực hiện mô hình, các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên bám sát, giúp đỡ để các hộ gia đình thực hiện chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất. 


Gà giống sau khi được cấp đã được các hộ gia đình chăm sóc

Việc hỗ trợ con giống cũng như kiến thức về chăn nuôi sẽ giúp cho các hộ dân mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới./.

 

Thùy Dung

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.