Yên Sơn tập trung thu hoạch lúa xuân năm 2019

Thứ năm, ngày 23-05-2019, 14:33
Đến thời điểm nay trên 4.480 ha lúa xuân của huyện Yên Sơn đã chín rộ; Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân lực, phương tiện, thu hoạch lúa xuân với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” thu hoạch đến đâu triển khai sản xuất vụ mùa ngay.

Bà con nhân dân thôn 13 xã Lang Quán tập trung thu hoạch lúa xuân năm 2019

Tại xã Lang Quán trên 259 ha lúa xuân đã bắt đầu chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng thu hoạch lúa xuân, các giống lúa được sử dung chính, tại vụ xuân: Lúa lai gồm các giống Tạp giao 1; Nhị ưu 838, các giống lúa thuần sử dụng chủ yêu giống BC 15; KM 18 và các giống chất lượng HT1; Bắc thơm số 7; J02; Đài thơn số 8, cây ở trà chính vụ. Để đảm bảo năng xuất, sản lượng ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn, phòng chống rét đậm, rét hại. Quản lý chặt chẽ nguồn nước các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng nguồn giống, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Qua thu hoạch năng suất bình quân ước đạt 60 tạ/ha.

Bà con nhân dân xã KIm Phú tập trung thu hoạch lúa xuân năm 2019

Kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân, huyện Yên Sơn thực hiện gieo cấy được trên 4.480 ha, đạt 105% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 3.017 ha, lúa thuần, 1.473 ha. Cũng tại vụ xuân huyện triển khai 17 mô hình thử nghiệm. Trong đó giống lúa lai 8 mô hình, lúa thuần 9 mô hình, tai 15 xã với mục đích lựa chọn những giống lúa có năng xuất, chất lượng, gạo thơm ngon, có thể sản xuất hàng hoá, triển khai gieo cấy được cả hai vụ. Đồng thời bổ sung vào cơ cấu, nguồn giống của huyện. Sản xuất vụ xuân năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, sâu bệnh, bệnh lý ít. Các HTX nông lâm nghiệp đã làm tốt khâu dịch vụ giống, phân bón, thuốc trừ sâu và dịch vụ thuỷ lợi, cán bộ khuyến nông bán sát đồng ruộng hướng dẫn bà con gieo cây đảm bảo đúng khung thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Như vậy, Qua thu hoạch năng xuất lúa bình quân ước tính đạt trên 60 tạ/ha, các xã có tiến độ thu hoạch lúa nhanh là Kim Phú, Hoàng Khai, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Lang Quán, Tứ Quận.

Xuân Huê

Thái Bình chuyển mình từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Là nơi được Bộ canh nông lựa chọn làm nơi ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân xã Thái Bình đã có nhiều đóng góp phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc giành thắng lợi. Để tri ân những đóng góp của đồng bào, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã “đỡ đầu” và giúp đỡ xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã đưa xã Thái Bình về đích nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vàng Lè

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, Chi bộ thôn Vàng Lè xã Chiêu Yên đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách nghiêm túc, sáng tạo gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.