Yên Sơn triển khai mô hình nuôi lợn đen bảo tồn nguồn gen

Thứ năm, ngày 23-05-2019, 10:25
Giống lợn đen có nhiều đặc điểm nổi bật là khả năng chống bệnh cao, thích nghi tốt với điều kiện môi trường sinh thái của vùng, sử dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, chất lượng thịt thơm ngon, là nguồn gen quý cần được bảo tồn và duy trì phát triển tại địa phương.

Trao lợn giống cho các hộ dân xã Phú Thịnh huyện Yên Sơn

Nhằm bảo tồn nguồn gen quý từ giống lợn đen địa phương, vừa qua Trạm khuyến nông huyện Yên Sơn đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, cấp 90 con lợn giống đen thuần đã qua lựa chọn cho 9 hộ của 2 xã Phú Thịnh và Trung Sơn, gồm 81 con lợn nái, 9 con lợn đực giống, mỗi con có trọng lượng từ 20 kg trở lên, lợn khỏe mạnh và đã được tiêm phòng các bệnh bắt buộc. Các hộ tham gia mô hình là những hộ có kinh nghiệm chăn nuôi lợn và hiện đang chăn nuôi lợn,

Để triển khai mô hình nuôi lợn đen bảo tồn nguồn gen đạt hiệu quả, trước khi triển khai cán bộ khuyến nông huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn đen, kỹ thuật xây dựng hệ thống chuồng trại, đặc tính lợn đen trong sinh sản, lựa chọn con giống, công tác thú y, hướng phát triển của đàn lợn đen thuần trong tương lai, xây dựng vùng chăn nuôi lợn đen thuần, lựa chọn hộ gia đình đủ điều kiện nhân lực, cơ sợ hạ tầng xây dựng chuồng trại, để chăn nuôi phát triển đàn lợn đen.


Lợn giống trao tặng cho các hộ tham gia mô hình tại 2 xã Phú Thịnh và Trung Sơn huyện Yên Sơn

Chăn nuôi lợn đen, tuy không tránh khỏi ảnh hưởng của tiêu cực bởi thị trường lợn, song ít bị ảnh hưởng hơn so với chăn nuôi lợn thông thường, thị trường thịt lợn đen luôn ổn định về giá và  dễ tiêu thụ. Đây sẽ là hướng đi rất cần được khuyến khích, tuyên truyền mở rộng trong thời gian tới, với đặc điểm vùng ATK nới có điều kiện phát triển giống lợn này, nhằm nâng cao thu nhập, bảo vệ nguồn gen lợn đen thuần tại địa phương.

Xuân Huê

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.

Nông dân Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 378 chi hội nông dân với 28.776 hội viên (chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.