Hội Nông dân Yên Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, ngày 11-06-2018, 21:24
Xác định nông dân là lực lượng nòng cốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội nông dân huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân và triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể thu hút hội viên, góp phần cùng nhân dân trên địa bàn chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hội viên nông dân xã Tứ Quận trao đổi kỹ thuật trồng cam Vinh.

Hiện nay Hội nông dân huyện Yên Sơn có trên 27.500 hội viên sinh hoạt tại 462 chi hội thuộc 30 cơ sở xã. Để góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện. ĐỒng thời đẩy mạnh các phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2013 đến nay, các cơ sở Hội Nông dân trong huyện đã vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp trên 1 triệu ngày công lao động, 60 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa 605 km đường giao thông nông thôn, 25,67 km đường giao thông nội đồng,  kiên cố hóa 436,46 km kênh mương, nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 10 công trình thủy lợi trọng điểm, đưa tổng số công trình thủy lợi được kiên cố lên 305 công trình đảm bảo tỷ lệ tưới chắc cho 81,7% diện tích lúa. Vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ xây dựng mới, sửa chữa 172 nhà tình nghĩa, làm mới 1.146 nhà ở cho hộ nghèo, kinh phí trên 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 30 ngày 28/12/2012 và Quyết định số 303 ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh, trong 5 năm toàn huyện Hội đã lắp đặt  587 bể Biogas và 925 công trình vệ sinh cho 1.203 hộ hội viên nông dân. 


Công trình hầm bể biogas của gia đình chị Lê Thị Thanh, thôn Cầu Trôi, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

Bên cạnh đó, xác định thúc đẩy phát triển sản xuất là mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", vận động hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường tiêu thụ. Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cán bộ hội thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm hộ hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức Hội còn phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định và cho nông dân vay trên 16 tỷ đồng để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy, trong 5 năm từ 2013 – 2018, toàn huyện có 35.273 lượt hộ nông dân được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

Từ những kết quả đã đạt được, Hội nông dân huyện Yên Sơn vẫn đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, và dạy nghề cho nông dân từ đó đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới địa phương./.

Đặng Huyền

Triển khai Đề án chăm sóc người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, ngày 12/6, UBND xã Tiến Bộ đã phối hợp vơi Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi xã Tiến bộ.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong hai ngày 12 và 13/6, Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đại Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các đoàn thể huyện; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện các thời kỳ cùng 150 đại biểu đại diện cho trên 27.500 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.