Hội Nông dân Yên Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, ngày 11-06-2018, 21:24
Xác định nông dân là lực lượng nòng cốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội nông dân huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân và triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể thu hút hội viên, góp phần cùng nhân dân trên địa bàn chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hội viên nông dân xã Tứ Quận trao đổi kỹ thuật trồng cam Vinh.

Hiện nay Hội nông dân huyện Yên Sơn có trên 27.500 hội viên sinh hoạt tại 462 chi hội thuộc 30 cơ sở xã. Để góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện. ĐỒng thời đẩy mạnh các phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2013 đến nay, các cơ sở Hội Nông dân trong huyện đã vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp trên 1 triệu ngày công lao động, 60 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa 605 km đường giao thông nông thôn, 25,67 km đường giao thông nội đồng,  kiên cố hóa 436,46 km kênh mương, nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 10 công trình thủy lợi trọng điểm, đưa tổng số công trình thủy lợi được kiên cố lên 305 công trình đảm bảo tỷ lệ tưới chắc cho 81,7% diện tích lúa. Vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ xây dựng mới, sửa chữa 172 nhà tình nghĩa, làm mới 1.146 nhà ở cho hộ nghèo, kinh phí trên 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 30 ngày 28/12/2012 và Quyết định số 303 ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh, trong 5 năm toàn huyện Hội đã lắp đặt  587 bể Biogas và 925 công trình vệ sinh cho 1.203 hộ hội viên nông dân. 


Công trình hầm bể biogas của gia đình chị Lê Thị Thanh, thôn Cầu Trôi, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

Bên cạnh đó, xác định thúc đẩy phát triển sản xuất là mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", vận động hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường tiêu thụ. Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cán bộ hội thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm hộ hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức Hội còn phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định và cho nông dân vay trên 16 tỷ đồng để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy, trong 5 năm từ 2013 – 2018, toàn huyện có 35.273 lượt hộ nông dân được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

Từ những kết quả đã đạt được, Hội nông dân huyện Yên Sơn vẫn đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, và dạy nghề cho nông dân từ đó đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới địa phương./.

Đặng Huyền

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 17

Ngày 15-7, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngân hàng AGRIBANH chi nhánh huyện Yên Sơn sơ kết 2,5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ về cho vay qua tổ vay vốn.

Ngày 13/7, Ngân hàng AGRIBANH chí nhánh huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết sau 2,5 năm thực hiện thóa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện về cho vay qua tổ vay vốn. Đồng chí Đỗ Xuân Trường, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.