Huyện Yên Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Yên Sơn.

Thứ sáu, ngày 30-08-2019, 15:46
Ngày 30/8, huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới..Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, Trần Hồng Luyến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Triệu Hồng Quang, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch, Phụ trách UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các thành viên trong Ban chỉ đạo XDNTM của huyện, các đồng chí chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Sau 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến nay huyện Yên Sơn. toàn huyện có 06/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí/xã đạt 13,23 tiêu chí (tăng 10,17 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,8 tiêu chí so với năm 2015).  Dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 02 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 08/30 xã, chiếm 26,67%. Nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân tiêu chí/xã đạt 14,5 tiêu chí.

Yên Sơn tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình từ 2011-2019 2.063.796 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho huyện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 là 147.945 triệu đồng, chiếm 7,17% tổng nguồn vốn và chiếm 37,7% nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình. Huyện đã bố trí  159.507 triệu đồng, chiếm 7,7% tổng nguồn vốn và chiếm 41,7% nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình. Từ nguồn vốn, tỉnh đã phân khai kế hoạch và đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn; xây dựng trường học; đầu tư cho cơ sở vật chất, văn hóa; đầu tư cho thủy lợi… Đối với nguồn vốn sự nghiệp: huyện đã quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục nông thôn, đổi mới tổ chức sản xuất và hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

Phát huy những kết quả đã được giai ĐOẠN 2021-2025. Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới;  100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 được duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao, trong đó có ít nhất từ 8 - 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) đảm bảo tính kết nối, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu.Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2025 tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong 9 năm huyên thực hiện xây dựng nông thôn mới đồng thời đồng chí đã chỉ rõ một số nhiệm vụ Ban chỉ đạo xâu dựng nông thôn mới của huyện cần tập trung thực hiện: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện và xác định được trách nhiệm “chủ thể” của người dân.Cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng thành viên, hội viên theo phương châm tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, trực tiếp thực hiện xây dựng công trình và giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình ở cơ sở.Quán triệt, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, tạo điều kiện để người dân thực sự là chủ thể thực hiện Chương trình.

Đ/C Bí thư Huyện ủy, trao  giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào XDNTM giai đoạn 2010 - 2020

Cũng nhân dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020.

Xuân Huê

Học Bác là sự nỗ lực không ngừng

Ông Hoàng Mai Thắng, Trưởng thôn Bến, xã Lực Hành (Yên Sơn) là một người luôn tận tụy, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của thôn. Với ông, học Bác là sự nỗ lực không ngừng, sống và làm việc theo pháp luật, theo đạo đức, vì lợi ích của tập thể.

Yên Sơn nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ cấp cơ sở

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Yên Sơn luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Qua đó, tạo sự chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định tại địa phương.