Kiến Thiết vượt khó xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, ngày 27-02-2019, 07:46
Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, sau gần 8 năm triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc. Việc hoàn thành được 10 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó sẽ là tiền đề quan trọng để Kiến Thiết tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Xã Kiến Thiết có gần trên 1.470 hộ, với trên 5.300 nhân khẩu gồm 11 dân tộc anh em cùng chung sống tại 17 thôn bản. Là một xã vùng sâu, vùng xa trước khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc  gia xây dựng nông thôn mới Kiến Thiết còn gặp không ít khó khăn bởi người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ dân trí thấp, thiếu vốn, hạ tầng không hoàn thiện. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Kiến Thiết đã xác định đây là một mục tiêu vừa cấp thiết, vừa lâu dài là cơ hội để nâng cao cuộc sống cho người dân, tạo bước tiến mới trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất để xây dựng nông thôn mới.  Phá thế độc canh cây lúa, tạo điều kiên cho nhân dân phát huy hết tiềm năng đất đai lao động,  đầu tư thâm canh, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang traị. Xã đã quy hoạch được vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cây chuối tây trên; cây dong giềng ; cây bưởi diễn. Bên cạnh đó xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Những năm qua xã Kiến Thiết được sự quan tâm của nhà nước đã đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ bản như: Cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi, xây mới nhiều công trình phúc lợi nhà văn hóa, trường lớp học... Cụ thể Kiến Thiết đã đầu tư sửa chữa xây dựng 1 công trình thủy lợi tại thôn Đồng Phạ là đập dâng Loong Giếc với tổng nguồn vốn đầu tư 500 triệu đồng. Xây dựng công trình cầu treo tại thôn Bắc Triển từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn NTM. Tập trung các giải pháp, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để từng bước hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, Kiến Thiết đã hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xác định rõ những khó khăn, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện xã còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 giao thông; Tiêu chí số 4 tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên; Tiêu chí số 5 trường học:  Tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 nhà ở dân cư: Tiêu chí số 10 thu nhập; Tiêu chí số 11 hộ nghèo và Tiêu chí số 17 môi trường. Đây điều là những tiêu chí khó thực hiện đối với xã vùng đặc biệt khó khăn này nhưng xã sẽ tranh thủ các nguồn lực và huy động sức dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, phấn đấu thực hiện đạt từ 1 đến 2 tiêu chí để xã hoàn thành các tiêu chí còn lại. 

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, Kiến Thiết đã và đang phấn đấu thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên xã vùng 135 này./.

Đặng Huyền

Siết vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.