Kim Quan tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, ngày 20-11-2019, 12:43
Xác định tiêu chí thu nhập một trong những tiêu chí khó đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn. Để thực hiện được tiêu chí này, xã Kim Quan huyện Yên Sơn đã chủ động khai thác tối đa những lợi thế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành chức năng của huyện, tỉnh, trung ương triển khai chương trình dự án phát triển kinh tế tại địa phương nhằm nâng cao đời sống cho người dân.

 Mô hình trình diễn trồng cây ngô ngọt, khoai tây trên đất ruộng hai vụ lúa tại vụ đông năm 2019, có sự liên kết giữa Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp huyện Yên Sơn và Công ty Bình Điền, được triển khai tại 2 thôn Kim Thu Ngà và Làng Hản. Qui mô 8,5 ha, trong đó ngô ngọt 6 ha, khoai tây 2,5 ha, 38 hộ gia đình tham gia, Công ty đầu tư cho vay giống, phân bón và thu mua sản phẩm, Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm. Dự án triển khai với sự tham gia tích cực của các hộ, cán bộ khuyến nông địa bàn hướng dẫn từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, sau gần 40 ngày, hiện nay cây ngô và cây khai tây phát triển tốt, đang trong thời kỳ chăm sóc gia đoạn đầu.

Cán bộ khuyến nông  kiểm tra mô hình trồng khoai tây tại thôn Kim Thu Ngà xã Kim Quan

Mô hình chăn nuôi gà thịt, được Trung tâm Khuyến nông trung ương phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông Lâm nghiệp huyện triển khai trên địa bàn 8/8 thôn với quy mô 5.000 con giống, gà thịt, giống gà mía lai, 15 hộ gia đình tham gia, Trung tâm khuyến nông trung ương đầu tư 100% về con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, phòng bệnh và theo dõi quy trình phát triển của vật nuôi. Hiện tại đàn gà đang phát triển tốt, ăn khỏe, nhanh nhẹ.

Mô hình chăn nuôi gà lông mầu tại thôn Làng Hản xã Kim Quan huyện Yên Sơn

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt tiêu chí về thu nhập, trong thời gia qua xã Kim Quan huyện Yên Sơn đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ các ngành chức năng, doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình, dự án của doanh nghiệp triển khai trên địa bàn. Dựa trên thế mạnh sắn có của địa phương về đất đai, kinh nghiệm chăn muôi đại gia súc, trên địa bàn xã đã có 2 doanh nghiệp triển khai mô hình, thâm canh chè "Sản xuất an toàn" với tổng diện tích 8 ha, tại thôn Khuôn Hẻ. Mô hình chăn nuôi trâu, bò vô béo đợt 2 với tổng số lượng 60 con, các mô hình này sau khi triển khai đã mạng lại thu nhập cao cho người dân, được người dân hào hứng tham gia.

          Với sự giúp đỡ của các ban ngành, doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sát xao, sự vào cuộc tích cực của người dân, tin tưởng tiêu chí thu nhập của xã Kim Quan sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Xuân Huê

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.

Lang Quán nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Những năm qua, bằng nhiều giải pháp của chính quyền địa phương cùng với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Lang Quán (Yên Sơn) đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.