Tân Tiến – Tiến Bộ đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ hai, ngày 08-03-2021, 05:40
Theo báo cáo của Đoàn thậm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Yên Sơn về kết quả thực hiện XDNTM tại 2 xã Tân Tiến và Tiến Bộ, giai đoạn 2016 - 2020, Đến nay, hai xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, thẩm định theo các nhóm tiêu chí về: Hạ tầng kinh tế, giáo dục, môi trường, thu nhập đều đạt kết quả cao.

Theo ghị nhận của Đoàn đến nay, xã Tân Tiến đã nhựa hoá đạt 100%. Đường trục thôn, đường liên thôn, bản được cứng hóa đạt tỷ lệ 71%. Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt tỷ lệ 56,64%. Hệ thống thủy lợi đầu mối, kênh mương, đã kiên cố đạt 80,38%. Tỷ lệ đất trồng lúa 02 vụ được tưới tiêu chủ động đạt 81%. Cơ sở vật chất văn hóa, đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, phòng chức năng và sân thể thao đạt, 7/7 thôn có nhà văn hóa gắn với sân thể thao đảm bảo quy mô diện tích theo quy định và đầu tư trang thiết bị thiết yếu. Nhà ở dân cư, riêng năm 2020 với sự hỗ trợ của nhà nước và đoanh nghiệp sự cố gắng của nhân dân đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát được 34 nhà, nâng số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đến tháng 11/2020 giảm xuống còn 5,31%. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động có việc làm đạt 98,2%. Thu nhập năm 2020 tính bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm; Về an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, 10/10 thôn có các tổ tự quản về an ninh trật tự.

Tân Tiến bàn giao nhà hộ nghèo

Cũng tại xã Tiến Bộ, điểm nổi bật về đường giao thông các tuyến đường trực xã, đường trục thôn đã bê tông hóa đạt 100%, đường ngõ xóm, đường giao thông nội đồng bê thông hóa được trên 55%. Thủy lợi các công trình đầu mối, hệ thống kênh mương đã kiên cố hóa đạt trên 91%, đảm bảo tưới cho 81% diện tích ruộng cấy lúa. Về cơ sở văn hóa đến nay 10/10 thôn đã có nhà văn hóa gắn với sân thể thao đảm bảo quy mô diện tích theo quy định, được đầu tư các trang thiết bị thiết yếu, Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút trên 75% người dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, Về phát triển kinh tế xã đã phát huy lợi thế về phát triển kinh tế lâm nghiệp xã thành được HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Huy xã Tiến Bộ thực hiện liên kết trong sản xuất mạng lại hiệu quả kinh tế cho người dân, tạo việc làm cho người lao động, tỷ lệ người có việc làm dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 90%, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 4,28%. Thu nhập bình quân đạt 40,37 triệu đồng/người/năm. Công tác an ninh chính trị, trật tự xã tiếp tục được giữ vững, 10/10 thôn các tổ tự quản đều hoạt động tốt góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở,

Nhân dân xã Tiến Bộ ra quân vệ sình đường giao thông nội đồng

Tuy nhiên Tân Tiến và Tiến Bộ là xã  thuần nông kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, các chuỗi giá trị sản xuất kinh tế hàng hóa chưa nhiều, chưa phát huy hết thế mạnh của địa phương về phát tiển kinh tế nông lâm nghiệp, nhất là kinh tế rừng, việc phát huy giá trị di sản văn hóa – lịch sử gắn với phát triển du lịch chưa tương xứng với tiểm năng thế mạnh của đại phương, công tác bảo vệ môi trường trên một số nhiệm vụ hiệu quả chưa cao. Thời gian tới xã cần tiếp tục quan tâm củng cố các tiêu chí đạt thấp, sớm khắc phục hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng, phát triển kinh tế, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Xuân Huê

Khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị lũ cuốn trôi

Chiều ngày 12/6, tại xã Kiên Thiết, Quyền chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, Nguyễn Hữu Phương, Ủy viên BTV huyện ủy, đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho 2 cá nhân gồm: Đại uý Hoàng Ngọc Hào, Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết, Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Đi xã Kiến Thiết có hành động dũng cảm cứu người bị lũ cuốn trôi ngày 11/6 tại khu vực đập tràn Bắc Cụp, thuộc thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết.

Bí thư chi bộ điển hình làm theo lời Bác

Chị Ma Thị Nhường, Bí thư chi bộ thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn là một cán bộ tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập hợp lãnh đạo quần chúng phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.