Trung Môn xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, ngày 23-04-2018, 15:27
Với tinh thần quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân các dân tộc trong xã. Đến nay, xã Trung Môn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, khi bắt tay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Trung Môn chỉ đạt 11/19 tiêu chí; đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,4 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng còn kém và chưa hoàn chỉnh; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của người dân còn hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Trung Môn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân đã giúp cho xã xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.


Một tuyến đường giao thông nội đồng tại xóm 14, xã Trung Môn

Để thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2017 có hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo và coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu; theo đó, xã đã triển khai tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của cấp cơ sở và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới; nhằm cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả. Từ đó, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Trong 7 năm qua, xã đã huy động được trên 46,42 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là trên 5,24 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án trên 17,06 tỷ đồng; Vốn vay tín dụng: 11 tỷ đồng; nhân dân đóng góp là trên 11,62 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác. Nhờ sự vào cuộc tích cực của địa phương và nhân dân, đến hết năm 2017, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thu được kết quả cao.


Nhân dân xã Trung Môn đóng góp ngày công lao động làm sân bê tông nhà văn hóa

Sau 7 năm thực hiện, kinh tế -  xã hội của xã Trung Môn đã có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Hầu hết các tuyến đường liên thôn, xã đã cứng hóa sạch đẹp thuận tiện cho đi lại và sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, xã đã bê tông hóa được trên 52,23 km đường giao thông nông thôn. Xây dựng được 17 nhà văn hóa thôn khang trang, trong đó xây mới 14 nhà, sửa chữa, nâng cấp 3 nhà. Nhà văn hóa các thôn đều có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các công trình nhà văn hóa được xây dựng đều được sự ủng hộ nhiệt tình từ bà con nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân các xã đều vào cuộc với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “người dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Việc xây dựng nhà văn hóa đã tạo điều kiện cho bà con có nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.


Nhà văn hóa xóm 17, xã Trung Môn, Yên Sơn được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Chợ trung tâm xã được đầu tư xây dựng là nơi giao thương, buôn bán giúp bà con nhân dân trong và ngoài xã trao đổi mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân; xã có 1 điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 17/17 thôn được phủ sóng Internet. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của nhân dân; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng được thực hiện thường xuyên; tỷ lệ người tham gia BHYT chiếm 88,1%. Đến nay, 3/3 trường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Các trường đều đạt chuẩn quốc gia; phổ cập mầm non 5 tuổi đều đạt; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trong xã được tiếp tục học trung học chiếm 96,7%.

Phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn xã đã giữ được mức tăng trưởng ổn định, dần tạo được các vùng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi được nâng lên, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác được nâng cao. Xã Trung Môn luôn chú trọng tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chú trọng phát triển vùng trồng cây ăn quả, chăn nuôi cá, vùng trồng rau sạch. Xã đã có chủ trương lựa chọn cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế cao tại từng thôn: Vùng trồng hoa, cây cảnh tại thôn 14; vùng sản xuất rau xanh tại các thôn 1 và thôn 15, vùng chuyên canh cây vụ đông như dưa lê, dưa bở, mướp... tại các thôn 4, 5, 7 và thôn 17... Việc quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh trong nông nghiệp đã từng bước xóa bỏ tập quán canh tác manh mún, không tập trung để hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn hơn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8,4 triệu đồng/người/năm, năm 2011 lên 31,43 triệu đồng/người/năm vào năm 2017. tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt 100%, toàn xã không có nhà tạm nhà dột nát.


Người dân xã Trung Môn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo ổn định, không có đơn thư khiếu tố, khiếu nại vượt cấp; nội bộ Đảng, chính quyền đoàn kết. Xã đã được đưa ra khỏi diện địa bàn xã trọng điểm phức tạp về ANTT của huyện Yên Sơn. 

Trong 7 năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng của toàn dân nên việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Trung Môn đã đem lại những kết quả khả quan, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là động lực để xã tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo./.

 

Thùy Dung

Yên Sơn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi trâu, bò vỗ béo liên kết giữa doanh nghiệp và hộ chăn nuôi.

Ngày 16/3/2019, huyện Yên Sơn đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ Ban chỉ đạo XDNTM, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hộ chăn nuôi trâu, bò tiêu biểu của xã Điểm XDMTM và xã XDNTM mẫu Thái Bình - Kim Quan đi thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo an toàn sinh học, theo chuỗi liên kết giữa Doanh nghiệp với hộ dân tại 2 xã Vinh Quang và Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.