Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, ngày 26-02-2019, 10:10
Trong thời gian qua, các địa phương đã xây dựng các vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, từ đó làm thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân, từng bước nâng cao thu nhập, xây dựng và giữ vững những thành quả nông thôn mới.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới mà xã đã đạt được từ năm 2017. Hiện nay xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) đã xây dựng vùng sản xuất bưởi hàng hóa với diện tích gần 20ha. Từ nguồn hỗ trợ nông thôn mới, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hiện tại, các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa như vùng bưởi, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn xã đã và đang phát huy được hiệu quả. Từ việc phát triển manh mún, nhỏ lẻ người dân đã tập trung sản xuất chuyên canh, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng cao.

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, là lợi thế của địa phương. Hướng đến xây dựng các hợp tác xã là những bước đi hiệu quả mà Lưỡng Vượng cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh thực hiện để nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Theo Tuyenquangtv.vn

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.

Trang trai bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động Trang trại bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản đã đi vào ổn định, sản lượng sữa liên tục tăng, chất lượng sữa đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện Trang trại có 743 con bò, trong đó có 385 con đang cho văt sữa, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.