Yên Sơn đã có 83 nhà văn hóa thôn bản được hỗ trợ xây dựng theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Thứ bẩy, ngày 22-12-2018, 21:36
Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn bản bằng cấu kiện đúc sẵn, Đến nay, toàn huyện Yên Sơn đã hoàn thiện 33 nhà văn hóa theo kế hoạch năm 2018.

Nhà văn hóa thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn được xây dựng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh

 Trong năm 2018, huyện Yên Sơn có kế hoạch xây dựng 39 nhà văn hóa thôn, bản tại 10 xã. Theo đó HĐND tỉnh quy định hỗ trợ các địa phương cấu kiện làm nhà văn hóa gồm toàn bộ cột bê tông, vì kèo, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ, chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được. Người dân đóng góp thêm tiền, ngày công lao động để lắp đặt tùy vào cách làm của mỗi nơi. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, và công khai minh bạch về tài chính nên nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng chương trình này. Đến nay, toàn huyện Yên Sơn đã hoàn thiện 33 nhà văn hóa thôn bản; 9 nhà đang triển khai thi công. Các xã có nhiều thôn được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa là: Thái Bình, Phúc Ninh, Phú Lâm, Tiến Bộ. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Sơn đã có 83 nhà văn hóa thôn bản được hỗ trợ xây dựng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Đặng Huyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Điện lực Yên Sơn đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Vào mùa mưa bão rất dễ xảy ra những sự cố về điện, gây gián đoạn cung cấp điện, tiềm ẩn mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Điện lực Yên Sơn đã chủ động lên phương án ứng phó mưa bão, nỗ lực đảm bảo việc cấp điện được liên tục, an toàn.