Yên Sơn đã có 83 nhà văn hóa thôn bản được hỗ trợ xây dựng theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Thứ bẩy, ngày 22-12-2018, 21:36
Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn bản bằng cấu kiện đúc sẵn, Đến nay, toàn huyện Yên Sơn đã hoàn thiện 33 nhà văn hóa theo kế hoạch năm 2018.

Nhà văn hóa thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn được xây dựng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh

 Trong năm 2018, huyện Yên Sơn có kế hoạch xây dựng 39 nhà văn hóa thôn, bản tại 10 xã. Theo đó HĐND tỉnh quy định hỗ trợ các địa phương cấu kiện làm nhà văn hóa gồm toàn bộ cột bê tông, vì kèo, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ, chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được. Người dân đóng góp thêm tiền, ngày công lao động để lắp đặt tùy vào cách làm của mỗi nơi. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, và công khai minh bạch về tài chính nên nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng chương trình này. Đến nay, toàn huyện Yên Sơn đã hoàn thiện 33 nhà văn hóa thôn bản; 9 nhà đang triển khai thi công. Các xã có nhiều thôn được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa là: Thái Bình, Phúc Ninh, Phú Lâm, Tiến Bộ. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Sơn đã có 83 nhà văn hóa thôn bản được hỗ trợ xây dựng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Đặng Huyền

Yên Sơn nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

Trong những năm qua, huyện Yên Sơn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” phong phú, đa dạng, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Người Bí thư chi bộ tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Mặc dù đã 75 tuổi nhưng ông Trần Đình Hùng vẫn tích cực trong vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cả, xã Tiến Bộ. Bằng sự nhiệt tình, gương mẫu, ông đã nhận được sự tin tưởng, yêu mến của người dân. Ông là điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của xã Tiến Bộ, được cấp ủy chính quyền các cấp khen thưởng.