Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Thứ hai, ngày 24-06-2019, 11:20
Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Nhân dân thôn Làng Phát xã KIm Quan, thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Theo kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019 xã Kim Quan thực hiện kiên cố hóa 1.465 mét, bằng cấu kiện bê tông đúc sắn, tại 7 cánh đồng, trên địa bàn của 6 thôn, đến thời điểm này, xã đã nhận được 1.454 mét cấu kiện, đã thực hiện lắp đặt được 651 mét, đạt 45% kế hoạch. Thôn Làng phát một trong dẫn đầu của xã về thực hiên kiên cố hóa kênh mương, thôn được giao kiên cố hóa 180 mét. Để hoàn thành việc lắp đặt các cấu kiện, bà con nhân dân trong thôn đã họp, triển khai thống nhất, trên tinh thần nhân dân đóng góp công lao động tự làm, dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ Địa chính xây dựng xã, mương làm dựa trên hệ thống mương đất sắn có, Bởi vậy, khi triển khai làm mương đã được các hộ dân có ruộng cây ở đây rất đồng thuận. Được biết tuyền mương dẫn nước từ hồ Làng Thang về cánh đồng dài trên 2,6 km, đến nay đã cơ bản được kiên cố hóa, hiện còn 300 mét ở tuyến cuối là mương đất, con lại đã được kiên cố hóa, đủ nước tưới 2 vụ chắc cho 3,5 ha ruộng của thôn.

Đoàn thanh niên Công An Tỉnh, Công An huyện Yên Sơn giúp dân thực hiện kiên cố hóa kênh mương tại thôn Đá Bàn I xã Mỹ Băng huyện Yên Sơn.

Cũng như xã Kim Quan, năm 2019 xã Mỹ Bằng thực hiện kiên cố hóa 2.240 mét, tại 6 cánh đồng của 6 thôn, đến thời điểm này, xã đã nhận được 2.233 mét cấu kiện, đã thực hiện lắp đặt được 600 mét, đạt 40% kế hoạch. Thôn Đá Ban một trong những thôn khó khăn nhất của xã Mỹ Bằng, 100% nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thôn có trên 3 ha ruộng cấy, hệ thống mương dẫn nước từ đầu nguồn xuống cơ bản đã được nhà nước đầu tư xây kiên cố hóa, song hệ thông mương nội đồng vẫn là mương đất, nguồn nước thấm thoát cao, vào vụ cấy ruộng cuối kênh thường thiếu nước. Để giúp thôn Đá Bàn đẩy nhanh được tiến độ kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất vụ mùa. Đoàn thanh niên xã phối hợp với Đoàn thanh niên Công An tỉnh, Công An huyện huy động trên 50 đoàn viên thanh niên giúp khuôn vác các cấu kiện, đào đất và lắp đặt. Kết quả sau một ngày lao động các đoàn viên thanh niên đã khuôn vác được 30 mét cấu kiện bê tông và đào đất và lắp đặt được trên 10 mét cấu kiện bê tông đúc sắn. Để công trình lắp đặt cấu kiện đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, cán bộ địa chính xây dựng xã thường xuyên, bám sát các cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, động viên nhân dân.

 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại thôn Đá Bàn I xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn.

Theo kế hoạch năm 2019, huyên Yên Sơn thực hiện kiên cố hóa 61.000 mét mương dẫn nước nôi đồng, đến nay việc làm hồ sơ đề nghị đã hoàn thành, tỉnh đã cung ứng cấu kiện được 40.000 mét, bà con nhân dân đã lắp đặt hoàn thành 10.000 mét, đạt 25% kế hoạch, các xã đã nhận cấu kiện và thực hiện lắp đặt cơ bản đã hoàn thành là Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Phú Lâm, Kim Phú, Lang Quán, Tứ Quận…huyện Yên Sơn phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt cấu kiện bê tông trong tháng 6 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Xuân Huê

Hẹn ngày trở lại

Giữa những ngày đẹp nhất của mùa thu, du khách bốn phương trở lại xứ Tuyên để hòa mình vào không khí của một lễ hội “có một không hai” trên thế giới. Năm nay, Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 đã thu hút hàng vạn người, để lại những dư âm và ấn tượng tốt đẹp.