Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Thứ hai, ngày 24-06-2019, 11:20
Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Nhân dân thôn Làng Phát xã KIm Quan, thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Theo kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019 xã Kim Quan thực hiện kiên cố hóa 1.465 mét, bằng cấu kiện bê tông đúc sắn, tại 7 cánh đồng, trên địa bàn của 6 thôn, đến thời điểm này, xã đã nhận được 1.454 mét cấu kiện, đã thực hiện lắp đặt được 651 mét, đạt 45% kế hoạch. Thôn Làng phát một trong dẫn đầu của xã về thực hiên kiên cố hóa kênh mương, thôn được giao kiên cố hóa 180 mét. Để hoàn thành việc lắp đặt các cấu kiện, bà con nhân dân trong thôn đã họp, triển khai thống nhất, trên tinh thần nhân dân đóng góp công lao động tự làm, dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ Địa chính xây dựng xã, mương làm dựa trên hệ thống mương đất sắn có, Bởi vậy, khi triển khai làm mương đã được các hộ dân có ruộng cây ở đây rất đồng thuận. Được biết tuyền mương dẫn nước từ hồ Làng Thang về cánh đồng dài trên 2,6 km, đến nay đã cơ bản được kiên cố hóa, hiện còn 300 mét ở tuyến cuối là mương đất, con lại đã được kiên cố hóa, đủ nước tưới 2 vụ chắc cho 3,5 ha ruộng của thôn.

Đoàn thanh niên Công An Tỉnh, Công An huyện Yên Sơn giúp dân thực hiện kiên cố hóa kênh mương tại thôn Đá Bàn I xã Mỹ Băng huyện Yên Sơn.

Cũng như xã Kim Quan, năm 2019 xã Mỹ Bằng thực hiện kiên cố hóa 2.240 mét, tại 6 cánh đồng của 6 thôn, đến thời điểm này, xã đã nhận được 2.233 mét cấu kiện, đã thực hiện lắp đặt được 600 mét, đạt 40% kế hoạch. Thôn Đá Ban một trong những thôn khó khăn nhất của xã Mỹ Bằng, 100% nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thôn có trên 3 ha ruộng cấy, hệ thống mương dẫn nước từ đầu nguồn xuống cơ bản đã được nhà nước đầu tư xây kiên cố hóa, song hệ thông mương nội đồng vẫn là mương đất, nguồn nước thấm thoát cao, vào vụ cấy ruộng cuối kênh thường thiếu nước. Để giúp thôn Đá Bàn đẩy nhanh được tiến độ kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất vụ mùa. Đoàn thanh niên xã phối hợp với Đoàn thanh niên Công An tỉnh, Công An huyện huy động trên 50 đoàn viên thanh niên giúp khuôn vác các cấu kiện, đào đất và lắp đặt. Kết quả sau một ngày lao động các đoàn viên thanh niên đã khuôn vác được 30 mét cấu kiện bê tông và đào đất và lắp đặt được trên 10 mét cấu kiện bê tông đúc sắn. Để công trình lắp đặt cấu kiện đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, cán bộ địa chính xây dựng xã thường xuyên, bám sát các cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, động viên nhân dân.

 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại thôn Đá Bàn I xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn.

Theo kế hoạch năm 2019, huyên Yên Sơn thực hiện kiên cố hóa 61.000 mét mương dẫn nước nôi đồng, đến nay việc làm hồ sơ đề nghị đã hoàn thành, tỉnh đã cung ứng cấu kiện được 40.000 mét, bà con nhân dân đã lắp đặt hoàn thành 10.000 mét, đạt 25% kế hoạch, các xã đã nhận cấu kiện và thực hiện lắp đặt cơ bản đã hoàn thành là Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Phú Lâm, Kim Phú, Lang Quán, Tứ Quận…huyện Yên Sơn phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt cấu kiện bê tông trong tháng 6 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Xuân Huê

Đặc sắc Tết Đắp nọi của người Tày

Vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, bà con dân tộc Tày tổ chức Tết Đắp Nọi. Đây là dịp gặp gỡ giao lưu của các gia đình, dòng họ và cầu cho một năm lao động thuận lợi, mùa màng bội thu.

Tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, cùng với công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cả hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đối phó nếu có dịch bệnh xảy ra.

Yên Sơn tổ chức tốt Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Những ngày này, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy các xã thuộc huyện Yên Sơn đang tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.