Yên Sơn đổi thay nông thôn mới

Thứ ba, ngày 04-08-2020, 14:51
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuyến đường mẫu tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.

Sống và gắn bó với mảnh đất Thái Bình trên 50 năm, ông Nguyễn Tiến Hưng vô cùng phấn khởi trước sự đổi thay từng ngày của xã, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, gần 100% các tuyến đường được cứng hóa; nhiều tuyến đường điện thắp sáng đường quê; đường hoa được nhân dân chung tay góp sức thực hiện. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, người dân được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng nông nghiệp hàng hóa, liên kết trong sản xuất từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn, kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo… tạo thành phong trào lan tỏa đến mọi xóm làng, người dân. Đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm xã, toàn huyện có 14 trụ sở xã, 12 trạm y tế và 02 phòng khám đa khoa được xây dựng kiên cố. Trong nhiệm kỳ , các xã trong huyện đã thi công được 168,8 km kênh mương; kiên cố hóa được 61,2 km đường giao thông nội đồng; hoàn thành 104 nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với khuôn viên, sân thể thao.


Diện mạo nông thôn mới tại xã Kim Quan

Ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn cho biết: "Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện quan tâm chú trọng, hướng tới phát triển các vùng sản xuất gắn với cây trồng và vật nuôi chủ lực. Huyện đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mỗi vùng lại có những sản phẩm thế mạnh riêng. Trong đó huyện đã xây dựng được 17 nhãn hiệu nông sản; 10 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất của người dân khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác. Đời sống của người dân khu vực nông thôn từ đó cũng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo"... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,24% năm 2016 xuống còn 9,26% năm 2020, giảm bình quân trên 4%/năm. Đặc biệt, nhân dân trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, trồng hoa, cây xanh để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Yên Sơn phấn đấu có 20/28  xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 71,4%, trong đó có 06 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng trong năm 2020, huyện phấn đấu 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Tứ Quận, Thắng Quân, Tiến Bộ và xã Tân Tiến, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Mỹ Bằng và xã Thái Bình. Đồng thời phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã. Với  mục tiêu này, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nhất là sự chung tay góp sức từ nhân dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới./.

Thùy Dung

Tích cực phòng chống dịch bệnh trong trường học

Hiện nay, cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm đến trường.

Ngọn lửa xanh ở Ngòi Cái

Ngòi Cái là địa danh nhiều “không” ở xã Tiến Bộ (Yên Sơn). Không điện lưới quốc gia, không cứng hóa đường giao thông đến trung tâm, sóng điện thoại cũng phải trèo lên đỉnh cao nhất để “đón”. Ở đây, Bí thư chi bộ Hoàng Văn Sinh được ví như ngọn lửa xanh dẫn đầu để người Nùng vững tin một lòng theo Đảng, học Bác.

Nói đi đôi với làm

.Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực hành nói đi đôi với làm, nói ít mà phải bắt đầu bằng hành động. Đây là một trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên theo quan niệm của Bác. Đó là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, tư tưởng và việc làm. Người cán bộ, đảng viên muốn làm cho dân tin, dân quý, dân nghe thì trước hết bản thân mình phải “nói được, làm được”, không nói xong để đấy mà phải luôn thực hành nói và làm.