Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
#Tên thủ tục
1Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
2Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
3Thủ tục Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ
4Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc