Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
#Tên thủ tục
1Thủ tục Cấp giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa đủ điều kiện hoạt động đối với phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang