Thủ tục Cấp giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa đủ điều kiện hoạt động đối với phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trình tự thực hiện
- Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa đủ điều kiện hoạt động đối với phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè theo quy định.
- Hồ sơ nộp tại Bộ phận giao dịch "Một cửa" thuộc UBND các huyện, thành phố.
- Xem xét giải quyết.
- Trả giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa đủ điều kiện tại Bộ phận giao dịch "Một Cửa" thuộc UBND các huyện, thành phố.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND các huyện, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị;
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thuộc diện không đăng ký, đăng kiểm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thuộc diện không đăng ký, đăng kiểm (Phụ lục 1 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thuỷ thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè.