Thủ tục cấp huyện

Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở
#Tên thủ tục
1Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)
2Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
3Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
4Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
5Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
6Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
7Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
8Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”