Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình

Trình tự thực hiện
- Nhận thông báo của người phụ trách cơ sở tôn giáo.
- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình của cơ sở tôn giáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND ra văn bản chấp thuận.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo của cơ sở tôn giáo về việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình.
+ Thông báo của UBND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.