Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ

Trình tự thực hiện
- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu (nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ dự thầu không đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 58, không đảm bảo tư cách hợp lệ; Không đảm bảo điều kiện đủ năng lực không có bản gốc hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu không hợp lệ, hiệu lực của hồ sơ dự thầu không đảm bảo yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu, có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính, vi phạm các hành vi bị cấm đấu thầu, và yêu cầu khác có tính đặc thù).
- Phê duyệt báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.
+ Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.
+ Chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi.
+ Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trình người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu.

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 6: Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu dùng cho gói thầu.

- Mẫu số 7: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.